2 november 2023 - Artikel

Burgerberaad voor de 3e keer samen

Woensdag 25 oktober 2023 kwam ons burgerberaad voor de 3e keer samen in het VISTA college. Er waren ongeveer 70 mensen. Dit keer mocht iedereen kiezen met welk thema hij of zij in kleine groepjes en samen met een expert aan de slag zou gaan.

afbeelding van groep mensen op stoelen en 1 iemand die staat

Een keuzemenu

Op het menu stonden dit keer de volgende thema’s en experts.

  • Cijfers en feiten over gezondheid in verschillende wijken. Martje Venselaar, Bert Hesdahl, Gwenda Engels en Robert Bergs zijn adviseurs bij GGD Zuid-Limburg. Zij begeleidden dit groepje
  • Gezondheid en de rol van de gemeente. Expert: Karin Weusten, strategisch adviseur gemeente Maastricht
  • Veilig voelen in de stad. Expert: Marnix Eysink Smeets, lector publiek vertrouwen en veiligheid Hogeschool Inholland
  • Prettig samenleven en de publieke ruimte. Expert: Mare Knibbe, onderzoeker gezonde stad Maastricht University
  • De rol van groen. Expert: Peter Alblas, Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME)
  • Bouwen, wonen en samenleven. Expert: Jeroen Frissen, adviseur sociale huisvesting Circusvis
  • Toerisme. Expert: Martje Gulikers, strategisch adviseur Citymarketing Maastricht.
afbeelding van groep mensen die in een cirkel zitten en iemand houd kubus vast

Aan de slag met vragen

In de groepjes kregen de leden eerst een korte uitleg over het onderwerp. Vervolgens gingen de burgerraadsleden en experts met elkaar in gesprek. Vragen die ze beantwoordden waren:

  • Wat is jouw ideaal of droombeeld voor 2040 als we het over dit onderwerp hebben?
  • Wat zou die ideale situatie in de weg kunnen staan?

Aan het einde van de avond werd per groepje gedeeld wat de uitkomsten van hun gesprek waren.

Meer informatie

Op de pagina burgerberaad vind je meer informatie over het burgerberaad. De volgende bijeenkomst is zaterdag 4 november, dan bezoeken onze burgerraadsleden een aantal plekken in Maastricht. Ze trekken dus de stad in.

zaal vol met mensen die allemaal naar iemand luisteren - de mensen zitten op stoelen