Mijn stadsdeel

Hieronder vind je een overzicht van de 7 stadsdelen van Maastricht. Op de stadsdeelpagina vind je vervolgens informatie over jouw stadsdeel en welke wijken hierbij horen, welke lokale voorzieningen er zijn en wie de gebiedshandhavers zijn. Je vindt er ook informatie over lopende plannen en ontwikkelingen en de laatste actualiteiten. Zo blijf je op de hoogte van wat er dagelijks leeft en speelt in jouw eigen woon-, en leefomgeving.

Kaartje met gekleurde legenda om stadsdelen en wijken te duiden

beek met voetgangersbruggetje met bomen op beide zijde oever

Maastricht Noord

Tot deze wijk behoren de wijken: Beatrixhaven · Borgharen · Itteren · Limmel · Meerssenhoven · Nazareth. Dit stadsdeel omvat het meest noordelijke en meest landelijke deel van Maastricht. Het ligt ligt op de oostelijke oever van de rivier de Maas op een laag liggend terrein. Door het gebied stroomt de beek de Kanjel. Verder grenst het stadsdeel aan de Belgische gemeente Lanaken en aan de Nederlandse gemeente Meerssen. 

Lees meer over dit stadsdeel


Maastricht Oost 

Tot dit stadsdeel behoren de wijken:  Amby · Heer · Scharn · Wittevrouwenveld · Wyckerpoort.  Maastricht Oost ligt op de oostelijke oever van de rivier de Maas. De begrenzing aan de westzijde wordt voor een deel gevormd door het spoorwegemplacement ten noorden en ten zuiden van Station Maastricht.

Lees meer over dit stadsdeel

pleintje tussen duplexen met winkels en klein kunstwerk in het midden

poortje onder appartementencomplex

Maastricht Zuid

Tot dit stadsdeel behoren de wijken: De Heeg · Heugem  · Heugemerveld · Randwyck · Vroendaal. Dit stadsdeel ligt op de oostelijke oever van de rivier de Maas. Deze rivier vormt tevens de westelijke begrenzing van de wijk. De noordgrens van de wijk wordt gevormd door de provinciale weg N278. De westelijke grens is de grens met de gemeente Eijsden-Margraten.

Lees meer over dit stadsdeel


Maastricht Centrum

Tot dit stadsdeel behoren de wijken: Binnenstad, Boschstraatkwartier, Statenkwartier, Kommelkwartier, Jekerkwartier, Sint Maartenspoort, Wyck. Maastricht Centrum is het centrale stadsdeel van Maastricht en ligt aan beide zijden van de rivier de Maas. De begrenzing op de westelijke Maasoever wordt min of meer gevormd door de singels, die onderdeel waren van de voormalige Ring Maastricht.

Lees mee over dit stadsdeel

doorkijkje door poort in muur

voorgevel wit huis met geblokte groen witte luiken

Maastricht Zuid-West

Tot dit stadsdeel behoren de wijken: Biesland · Campagne · Jekerdal · Sint Pieter · Villapark · Wolder. Maastricht Zuid ligt tussen de Maas en het Albertkanaal.

Lees meer over dit stadsdeel


Maastricht West

Tot dit stadsdeel behoren de wijken: Belfort · Brusselsepoort · Daalhof · Dousberg-Hazendans · Mariaberg · Pottenberg. Maastricht West is gelegen aan de westelijke oever van de Maas. De oostelijke begrenzing van de wijk is zeer smal en wordt gevormd door de Hertogsingel en een klein stukje Statensingel. De zuidgrens valt min of meer samen met de provinciale weg 278 (Tongerseweg). De westgrens is ook de gemeentegrens en de rijksgrens met België.

Lees meer over dit stadsdeel

berm in het midden tussen twee straten

ophaal voetgangers en fietsersbruggetje

Maastricht Noord-West

Tot dit stadsdeel behoren de wijken: Belvédère, Bosscherveld, Boschpoort, Caberg, Frontenkwartier, Lanakerveld, Malberg, Malpertuis en Oud-Caberg. Het stadsdeel ligt op de westelijke oever van de rivier de Maas op een licht geaccidenteerd terrein dat naar het westen toe iets oploopt. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door de Maas, die hier een S-bocht maakt om het dorp Borgharen heen. De zuidgrens bestaat uit de Statensingel, de Frontensingel en de voormalige aansluiting van de Noorderbrug.

Lees meer over dit stadsdeel