Autoluw Wyck

We werken momenteel aan een pilot om Wyck leefbaarder te maken door gemotoriseerd verkeer te verminderen. Deze proef heet 'autoluw Wyck' en gaat in 2025 van start. 

Samen werken we aan een leefbare binnenstad. Een plek waar iedereen zich welkom voelt en waar goed leven centraal staat. We behouden het traditionele karakter van de stad, terwijl we duurzame groei aanmoedigen. Op deze manier bouwen we aan een prettige omgeving voor iedereen, in het hart van Maastricht.

De wijk Wyck is een deel van onze binnenstad. Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad besloten een pilot 'Autoluw Wyck' te starten. Dit is een project in de vorm van een proef. Het doel is om Wyck leefbaarder te maken door gemotoriseerd verkeer te verminderen. Dit geldt voor een bepaald gebied tussen de Wilhelminasingel en de Servaasbrug. Door het verminderen van gemotoriseerd verkeer kan er ruimte vrijkomen. Deze ruimte kan ingezet worden voor voetgangers, fietsers en/of groen. In de pilot wordt onderzocht wat geschikte manieren zijn om Wyck autoluw te gaan maken.

Bewoners denken mee 

Er zijn veel verschillende meningen over het 'autoluw maken' van Wyck. Daarom brengen we bewoners, ondernemers en bezoekers samen bij deze pilot. Sowieso staat in het raadsbesluit en in het coalitieakkoord dat participatie een belangrijke voorwaarde is.

  • Enquête 2024 bezoekers
    Om meer inzicht te krijgen in bezoekers van Wyck, is onderzoek gedaan naar hoe Maastrichtenaren Wyck bezoeken.
  • Enquête 2023 bewoners en ondernemers
    In 2023 hielden we een uitgebreide enquête in Wyck onder ondernemers en bewoners. Deelnemers van het inwonerpanel van de gemeente Maastricht gaven ook hun mening. En de standpunten van belangengroepen tellen mee. Tijdens de enquête gaven mensen aan dat ze wilden meedenken in een werkgroep. 228 mensen meldden zich aan.
  • Werkgroep
    Uit de aanmeldingen zijn willekeurig 16 personen geselecteerd voor de werkgroep. Hierbij is gelet op een representatieve verdeling tussen bewoners en ondernemers. De werkgroep bestaat uit 12 bewoners, 4 ondernemers en 4 personen van belangengroepen. Met deze werkgroep van 20 mensen gaat de gemeente de pilot autoluw Wyck voorbereiden.

De volgende stap: pilot vormgeven met de werkgroep

De eerste bijeenkomst van de werkgroep vond plaats op 20 februari 2024. 
De werkgroep gaat een paar realistische verkeersscenario’s (op hoofdlijnen) bedenken. Een onafhankelijk extern verkeersbureau helpt bij het doorrekenen en zichtbaar maken van de keuzes. 

Vóór de zomervakantie 2024 komt er een inloopavond voor alle betrokken mensen. Dan laten we alle verkeersvarianten zien. Na de zomer werken we het beste scenario uit. De pilot start begin 2025 en kan tussen de 6 en 18 maanden duren. Tijdens de duur van de pilot worden alle criteria van de werkgroep in de gaten gehouden. Bij een positief resultaat wordt de pilot omgezet in een definitieve situatie.

De input van de werkgroep wordt aan het college van de gemeente Maastricht voorgelegd. Dit is van groot belang voor de besluitvorming en de uitvoering van de pilot. 

Meer weten?

Neem contact op via autoluwwyck [at] maastricht.nl (autoluwwyck[at]maastricht[dot]nl)