Fietszone in het centrum

Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om van het centrum van Maastricht een fietszone te maken. Dit plan hoort bij het thema ‘klimaat en energie’ van het coalitieakkoord. Door keuzes te maken op het gebied van bereikbaarheid en vervoer, wil de gemeente de stad fijner maken om in te wonen, werken en leven. Jij kunt meedenken over de fietszone.

STOP

Het centrum van Maastricht, binnen de singels, is een druk gebied met veel bewoners, bezoekers en activiteiten. De historische opbouw van het centrum, met smalle wegen en weinig plek, zorgt ervoor dat we de ruimte slim moeten indelen. Met het idee van STOP (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privévervoer) willen we meer ruimte maken voor voetgangers en fietsers, zonder ander vervoer uit te sluiten. Winkels en horeca moeten bereikbaar blijven en auto’s moeten toegang houden, maar fietsers krijgen voorrang.

Doel van de fietszone

De fietszone moet ervoor zorgen fietsen in het centrum ontspannen en fijn is. Omdat het centrum minder geschikt is voor snelle fietsers, kunnen zij de bestaande fietspaden en wegen langs de fietszone gebruiken. Een combinatie van een veilige inrichting en duidelijke informatie is belangrijk voor het succes van de fietszone. Het doel is een fietsvriendelijke omgeving die past bij de het historische centrum, met veilige en prettige routes voor fietsers waar auto's te gast zijn.

Voorlopig plan

De gemeente heeft een inspiratiedocument gemaakt als startpunt. Hierin staan mogelijke maatregelen. Bekijk hieronder de voorlopige plattegrond van de fietszone.

Visie fietszone

Het inspiratiedocument en het beleid van de gemeente, zoals de Omgevingsvisie Maastricht 2040 en het Actieplan Fietsen, zijn de basis voor de fietszone. De veiligheid van het verkeer staat voorop. Er komen geen grote veranderingen in de verkeersroutes. Dit zou erg ingewikkeld zijn door overlap met lopende en geplande studies. Bijvoorbeeld de OV-studie centrum en Autowluw Wyck.

Meedenken

Bewoners, ondernemers en weggebruikers van het centrum kunnen meedenken over de de fietszone. We kunnen dan maatregelen uit het inspiratiedocument met je bespreken en waar nodig veranderen of anders organiseren. Jouw mening en ideeën zijn belangrijk voor een succesvol plan.

Planning

In september en oktober organiseren we 3 sessies waarin we per gebied in gesprek gaan met bewoners, ondernemers en weggebruikers:

  • Boschstraatkwartier – Statenkwartier
  • Kommelkwartier – Jekerkwartier
  • Wyck

In november besluit het college over het definitieve inspiratiedocument. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Interesse?

Wil je weten welke ideeën er al zijn en hoe je kunt meedoen? Heb je nu al vragen, ideeën, of wil je actief betrokken worden bij dit project? Neem dan contact met ons op via fietszone [at] maastricht.nl.

Fietszone