sport- en speelplekken De Heeg foto speeltoestel gele glijbaan

Sporten en spelen in De Heeg en Vroendaal

Waar moeten we in De Heeg en Vroendaal aan denken als we het hebben over het verbeteren van de sport- en speelplekken? Dat horen we graag van je.  

Korte terugblik

Op 14 april vond de buurtdialoog plaats met bewoners van de wijken De Heeg en Vroendaal. Vanuit beide wijken was er veel interesse om mee te praten en wensen en ideeën aan te dragen en er waren opvallend veel kinderen die hun zegje kwamen doen. Ook waren de bewoners van de Camphaag met een grote groep aanwezig om aan te geven dat de speelplek op deze locatie behouden moet blijven en vragen daarnaast ook om een verbetering. Zij geven aan de speelplek belangrijk is voor de saamhorigheid in de buurt. Naast het feit dat veel mensen speelplekken willen behouden, halen we hier ook heel duidelijk de wens op om geen speelplek meer in te richten aan de Bruisterbosch gezien de ervaringen met overlast. Dit laatste is sowieso een thema dat vaker terugkomt. De dialoog verliep in een prettige sfeer en hebben we veel meningen, wensen en ideeën opgehaald.

Vul het online formulier in

Als je niet naar de bijeenkomst in De Heeg en Vroendaal kon komen op 14 april, is dat geen probleem. Vul dan hieronder de korte enquête in. 

Praat mee over de sport en speelplekken buiten in De Heeg

1. Maak je wel eens gebruik van de speelplek het dichtst bij je huis? Of kies je vaker voor een plek verder van huis omdat die groter of leuker is?
Kies waar je het meest gebruik van maakt
2. Vind jij dat er voldoende is voor alle leeftijden? Zowel voor kinderen als jongeren als senioren?

4. In jouw wijk zijn er veel (kleine) speelplekken, we willen er vier weghalen. En andere sport- en speelplekken vergroten/verbeteren.

4a. Welke speelplek van onderstaande 3 moet blijven?
4b. Welke speelplek van onderstaande moet blijven?
4c. Welke speelplek van onderstaande moet blijven?
5.In De Heeg zijn heel veel trapveldjes, die erg dicht bij elkaar liggen. Welk trapveldje moet blijven?
Ruimte voor tips, ideeën of opmerkingen
Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht voor het versturen van dit formulier.