Sporten en spelen in de buurt

Mensen sporten steeds vaker buiten. En kinderen spelen graag buiten. Daar willen we als gemeente op inspelen met passende sport- en speelplekken. Want we willen betere plekken maken met het geld dat we hiervoor hebben. Daarom hebben in de afgelopen periode 29 buurtbijeenkomsten over de openbare sport- en speelvoorzieningen op verschillende locaties in de stad plaatsgevonden. Het aantal deelnemers aan de buurtbijeenkomsten varieerde van 2 tot 50. Het was een mix van kinderen met ouders, jongeren, (groot-)ouders en leden van buurtnetwerken. Voor de inwoners die helaas niet aanwezig konden zijn, was het mogelijk om gebruik te maken van een digitale enquête. We hebben maar liefst 640 enquêtes ontvangen. We zijn dan ook erg blij met alle input van iedereen!

Inwoners bij bijeenkomst sport- en speelplekken

Wensen voor verbetering

Bij de buurtbijeenkomsten en de digitale enquêtes kwamen veel verschillende wensen voor verbeteringen naar voren. Denk aan:

 • behoud van (alle) sport- en speelplekken
 • speelplekken weghalen waar bewoners overlast ervaren
 • plekken uitbreiden met extra sport en/of speeltoestellen (voor jongere en/of oudere kinderen)
 • aanleg van nieuwe en/of grotere sport- en speelplekken
 • groener maken van speelplekken
 • kabelbaan
 • trampolines
 • peuterzitjes bij schommels
 • bankjes en prullenbakken
 •  vervangen van zandondergrond door kunstgras of rubberen tegels
 • meer sportkooien/Cruyff Court

  Ook is op een aantal bijeenkomsten gesproken over de wens om zelf iets aan beheer/onderhoud te kunnen doen.

Hoe verder?

De komende tijd worden alle opgehaalde wensen per buurt  geanalyseerd en uitgewerkt. Dit wordt vertaald in een plan per buurt voor de periode 2023 – 2026.

Inwoners zullen weer betrokken worden bij de uitvoering, beheer en onderhoud van de openbare sport- en speelplekken in Maastricht.

Al deze buurtplannen, inclusief een financiële onderbouwing en een plan van aanpak, komen in een raadsvoorstel 'Kwaliteitsverbetering openbare sport- en speelvoorzieningen Maastricht'. De stadsronde van dit raadsvoorstel staat gepland voor 14 maart 2023.