Sporten en spelen in de buurt

Mensen sporten steeds vaker buiten. En kinderen spelen graag buiten. Daar willen we als gemeente op inspelen met passende sport- en speelplekken. Want we willen betere plekken maken met het geld dat we hiervoor hebben. Daarom hebben in de afgelopen periode 29 buurtbijeenkomsten over de openbare sport- en speelvoorzieningen op verschillende locaties in de stad plaatsgevonden. Op dinsdag 14 maart is er om 17.00 uur een stadsronde. Je kunt dan in gesprek gaan  met betrokken raadsleden over het plan van aanpak openbare sport- en speelvoorzieningen 2023-2026 in Maastricht.

Inwoners bij bijeenkomst sport- en speelplekken

Lees onderaan deze pagina meer over de buurtbijeenkomsten.

Ook door digitale enquêtes zijn meningen van inwoners opgehaald. In de afgelopen periode zijn alle opgehaalde wensen per buurt geanalyseerd en uitgewerkt. Dit is vertaald in een plan per buurt voor de periode 2023 – 2026.

Uitnodiging stadsronde plan van aanpak openbare sport- en speelvoorzieningen 2023-2026

De gemeenteraad van Maastricht organiseert op 14 maart 2023 een stadsronde over het plan van aanpak openbare sport- en speelvoorzieningen 2023-2026 in Maastricht. Met als doel een gesprek  tussen belanghebbenden en raadsleden. Tijdens de bijeenkomst kun je jouw mening geven.  

Jouw mening staat centraal

Het doel van een stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Tijdens de stadsronde kun je jouw mening over het voorstel geven. Het kan zijn dat raadsleden na afloop nog informatieve vragen aan je stellen.

Het volledige voorstel vind je via Agenda van de Domeinvergadering Economie en Cultuur (parlaeus.nl). Bij het agendapunt Stadsronde: Kwaliteitsverbetering openbare sport- en speelvoorzieningen (inclusief financiële onderbouwing en een meerjarenplan) staan alle relevante stukken.

Meedoen? Meld je aan!

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan de stadsronde op dinsdag 14 maart 2023 om 17.00 uur. Ga in gesprek met betrokken raadsleden. Je kunt vragen stellen naar aanleiding van elkaars inbreng. De stadsronde wordt live uitgezonden. Het is belangrijk dat je je vooraf aanmeldt, zodat we je alvast een plaats ‘aan tafel’ kunnen geven; je kunt dan meepraten.

Hoe doet je dat?

Meld je aan door vóór maandag 13 maart 2023 12.00 uur door een mail te sturen naar griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl (griffie[at]gemeenteraadmaastricht[dot]nl).  Geef de volgende gegevens door:

 • Naam
 • Organisatie (indien van toepassing)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 

Programma

De voorzitter leidt het gesprek. Voor- of achteraf kun je een bijdrage aanleveren die de raadsleden mee kunnen laten wegen bij de latere politieke bespreking in april. Mail die bijdrage naar griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl (subject: BIJDRAGE%20stadsronde%2017-1-2023%20-%20Participatie) (griffie[at]gemeenteraadmaastricht[dot]nl).

 • De stadsronde is op dinsdag 14 maart 2023 in de raadzaal.

 • Aanvang 17.00 uur, verwachte eindtijd 18.30 uur.

 • Gebruik de ingang aan de Gubbelstraat. Eenmaal binnen volg je de bordjes naar de raadzaal. Na de bespreking kun je eventueel een hapje mee-eten. Volg daarvoor de bordjes naar ‘de Maasmolen’.

 • De stadsronde wordt live uitgezonden. Je kunt de vergadering volgen via  Raad.GemeenteMaastricht.nl.

Het kan dat de agenda in de tussentijd wijzigt. Houd daarom de actuele agenda in de gaten. De agenda en de stukken vind je op Agenda van de Domeinvergadering Economie en Cultuur (parlaeus.nl).

Vragen?

Heb je vragen? Mail ze naar de griffie via raadsgriffie [at] maastricht.nl (griffie[at]gemeenteraadmaastricht[dot]nl).

Hoe verliepen de buurtbijeenkomsten in 2022?

Het aantal deelnemers aan de buurtbijeenkomsten varieerde van 2 tot 50. Het was een mix van kinderen met ouders, jongeren, (groot-)ouders en leden van buurtnetwerken. Voor de inwoners die helaas niet aanwezig konden zijn, was het mogelijk om gebruik te maken van een digitale enquête. We hebben maar liefst 640 enquêtes ontvangen. We zijn dan ook erg blij met alle input van iedereen!

Wensen voor verbetering

Bij de buurtbijeenkomsten en de digitale enquêtes kwamen veel verschillende wensen voor verbeteringen naar voren. Denk aan:

 • behoud van (alle) sport- en speelplekken

 • speelplekken weghalen waar bewoners overlast ervaren

 • plekken uitbreiden met extra sport en/of speeltoestellen (voor jongere en/of oudere kinderen)

 • aanleg van nieuwe en/of grotere sport- en speelplekken

 • groener maken van speelplekken

 • kabelbaan

 • trampolines

 • peuterzitjes bij schommels

 • bankjes en prullenbakken

 •  vervangen van zandondergrond door kunstgras of rubberen tegels

 • meer sportkooien/Cruyff Court

  Ook is op een aantal bijeenkomsten gesproken over de wens om zelf iets aan beheer/onderhoud te kunnen doen.