Jeugdlintje

In Maastricht zijn er veel jongeren die iets goeds doen voor of hun vrienden, familie, een vereniging, goed doel of buurt. Zo leveren ze een positieve bijdrage aan hun omgeving én aan de stad. Daar zijn we trots op. Deze jongeren verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Dat doen we met het Jeugdlintje.

Over het lintje

Ieder jaar worden in Nederland in naam van de Koning Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Zo'n onderscheiding wordt ook wel ’lintje’ genoemd. Omdat het een medaille is die gedragen wordt aan een lint. Het is een koninklijk schouderklopje voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de Nederlandse samenleving.

Een Koninklijke onderscheiding krijgen mensen als ze heel lang iets bijzonders hebben gedaan. 15 jaar om specifiek te zijn. Daarom krijgen kinderen nooit zo'n lintje, terwijl ze natuurlijk wel bijzondere dingen doen. Daarom heeft de gemeente Maastricht het Jeugdlintje in het leven geroepen. Zo willen we onze jonge helden ook in het zonnetje kunnen zetten.

Alle jongeren die wonen in Maastricht en tussen de 6 en 18 jaar oud zijn en die iets goeds doen komen in aanmerking. Iedereen kan een jongere nomineren. Bijvoorbeeld voor:

 • mantelzorg en/of het helpen van ouderen of zieken
 • het organiseren van activiteiten in bijvoorbeeld een buurt of gemeenschapshuis
 • het bespreekbaar maken van onderwerpen als pesten, discriminatie, alcohol- en drugsgebruik of zinloos geweld
 • bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele, muziek-, sport- of hobbyvereniging of maatschappelijke organisatie
 • op eigen initiatief - onderscheidend - actievoeren voor een goed doel
 • op eigen initiatief - onderscheidend - organiseren van een schoonmaakactie of opruimen van zwerfvuil
 • een bijzondere prestatie als het verrichten van een heldendaad of het behalen van een wereld-, Europees of nationaal kampioenschap op het gebied van sport of cultuur.

Wie komt in aanmerking?

Voor een Jeugdlintje komen jongeren in aanmerking die zich vrijwillig en belangeloos inzetten of hebben ingezet voor een ander, een vereniging, een vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Maastricht. Of als hij of zij een bijzondere prestatie heeft geleverd. Het is een pré als de prestatie of activiteit: 

 • innovatief is
 • stimulerend is naar andere jeugdigen
 • bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen
 • en/of bijdraagt aan een fijne woon-/leefomgeving.

Het Jeugdlintje kan worden toegekend voor een eenmalige bijzondere prestatie, maar ook voor langdurige hulp of inzet. Het kan worden toegekend aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas). Er hoeft nadrukkelijk geen sprake te zijn van een echte heldendaad.

Wie kan nomineren?

Iedereen kan een jongere nomineren voor een Jeugdlintje. Zorg dat je de nominatie goed motiveert. Voor een nominatie zijn 2 referenties nodig. Dat zijn mensen die de nominatie ondersteunen. De referenties mogen geen familie zijn van de genomineerde.

 

Winnaars laaste verkiezingen

Vanaf 2022 kunt u jongeren en jongerenorganisaties weer aanmelden voor het jeugdlintje. Bekijk wie er heeft bij de laatste verkiezingen heeft gewonnen. 

 • De selectiecommissie adviseerde het college van burgemeester en wethouders om vijf Jeugdlintjes uit te reiken. Het college nam dit advies onverkort over. De Jeugdlintjes 2020 gaan naar:

  • Christien Albertz (13 jaar) 
  • Enzo van Golde (16 jaar) 
  • Juupu (Juul en Puck Knols) 
  • KinderAdviesRaad, Maastricht UMC+ 
  • Mohammed Maho (15 jaar)

  Toelichting selectiecommissie

   Christien Albertz (13 jaar)

  Christien bezorgde, samen met haar zus Floor, 540 maaltijden bij eenzame ouderen. Zij deden dit tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis. De selectiecommissie was zeer onder de indruk van dit tot de verbeelding sprekende initiatief, dat niet alleen om de maaltijd op zich gaat. Ze dragen namelijk ook bij aan het bestrijden van eenzaamheid én zorgen ze ook voor verbinding tussen ouderen en jongeren. Momenteel, tijdens de tweede lockdown, bezorgen Christien en Floor weer maaltijden. Nu bij nog meer ouderen.

  Christien’s zus, Floor Albertz, komt met haar leeftijd niet meer in aanmerking voor het Jeugdlintje. Desalniettemin willen de selectiecommissie en het college ook hun waardering uitspreken voor haar inzet. 

   Enzo van Golde (16 jaar)

  Enzo is zeer actief binnen het jeugd- en jongerenwerk van Trajekt. De selectiecommissie was geraakt door de manier waarop Enzo klaar staat voor andere jongeren. Door zijn inzet en persoonlijke verhaal inspireert hij andere jongeren en is hij als ervaringsdeskundige een voorbeeld en aanspreekpunt voor jongeren. Dat een zestienjarige jongen zich op deze manier heeft ontwikkeld en zich nu inzet voor anderen, is volgens de commissie zeer bijzonder.

  Juupu (Juul en Puck Knols)

  De jongerenbeweging Juupu is het initiatief van broer en zus Juul (19 jaar, 18 jaar ten tijde van nominatie) en Puck Knols (17 jaar), die sinds 2015 vrijwilligerswerk doen. Ze lieten zich niet weerhouden door hun leeftijd en organiseerden tal van activiteiten, in eerste instantie voor asielzoekers en later ter bestrijding van armoede. Dat doen ze tot op de dag van vandaag.

  Uiteindelijk richtten ze Juupu op om jongeren te helpen en stimuleren om iets te doen voor de samenleving. Niet alleen het feit dat ze zelf al jaren vrijwilligerswerk doen, maar ook de manier waarop ze andere jongeren inspireren en activeren met Juupu, verdient volgens de selectiecommissie waardering. Net zoals de andere jongeren die momenteel actief zijn binnen Juupu. Daarom ontving de organisatie Juupu vandaag het Jeugdlintje.

   KinderAdviesRaad, Maastricht UMC+

  De KinderAdviesRaad (KAR) is volgens de selectiecommissie een fantastisch initiatief, waarin jongeren van diverse leeftijden (8 t/m 17 jaar) zich samen inzetten voor andere kinderen in het MUMC+. Kinderen krijgen, met de KAR, een sterke stem die gehoord wordt binnen het ziekenhuis.

  De selectiecommissie prijst het initiatief van de kinderen om deel te nemen in de KAR. Dat vereist namelijk durf. Ze laten daarmee zien hoe je écht invloed kunt uitoefenen. En dat is van groot belang, want kinderen verdienen zorg die aansluit bij hun behoeften. En wie weet beter wat ‘goede zorg voor kinderen’ is, dan kinderen zelf? De KAR is daarmee een klinkend voorbeeld van jongerenparticipatie.

  Mohammed Maho (15 jaar)

  De selectiecommissie vindt het erg mooi wat Mohammed allemaal voor zijn voetbalclub RKHSV doet. Hij is ontzettend actief binnen de club: trainer/leider van de jeugd, vrijwilliger in de kantine en als aanspreekpunt actief aanwezig op de club. En dat allemaal naast het feit dat hij zelf bij JO19-1 speelt, waarmee hij tweemaal per week traint en eenmaal in de week een wedstrijd speelt. Daarmee is hij geen ‘gemiddeld’ verenigingslid, maar, met zijn 14 jaar, een voorbeeld en inspiratiebron voor alle andere voetballers binnen RKHSV.