Jeugdlintje

In Maastricht zijn veel jongeren die iets goeds doen voor hun vrienden, familie, een vereniging, goed doel of buurt. Op die manier leveren ze een positieve bijdrage aan hun omgeving én aan een sociaal en saamhorig Maastricht. Als waardering voor deze jonge helden reikt de gemeente het Jeugdlintje uit.

Nomineren

Iedereen kan tot en met 1 november 2021 een jongere tussen 6 en 18 jaar nomineren voor een Jeugdlintje. Zorg dat je de nominatie goed motiveert. Voor een nominatie zijn 2 referenties nodig. Dat zijn mensen die de nominatie ondersteunen. De referenties mogen geen familie zijn van de genomineerde.

Nomineer een jongere 

Vervolg

Een selectiecommissie, bestaande uit 3 raadsleden en 2 jongerenvertegenwoordigers, adviseert het college over welke genomineerden het Jeugdlintje verdienen. De Jeugdlintjes worden dan in december uitgereikt.

Wethouder Vivianne Heijnen (onder andere verantwoordelijk voor participatie en sociale innovatie): "Ik ben blij dat we dit jaar een echte feestelijke uitreiking kunnen organiseren in ons mooie Stadhuis. Natuurlijk hoop ik net als vorig weer op veel mooie aanmeldingen. Want de bijzondere prestaties die Maastrichtse jongeren neerzetten, verdienen onze waardering en aandacht.”

Over het lintje

Ieder jaar worden in Nederland in naam van de Koning Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Zo'n onderscheiding wordt ook wel ’lintje’ genoemd. Omdat het een medaille is die gedragen wordt aan een lint. Het is een koninklijk schouderklopje voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de Nederlandse samenleving.

Een Koninklijke onderscheiding krijgen mensen als ze heel lang iets bijzonders hebben gedaan. 15 jaar om specifiek te zijn. Daarom krijgen kinderen nooit zo'n lintje, terwijl ze natuurlijk wel bijzondere dingen doen. Daarom heeft de gemeente Maastricht het Jeugdlintje in het leven geroepen. Zo willen we onze jonge helden ook in het zonnetje kunnen zetten.

Alle jongeren die wonen in Maastricht en tussen de 6 en 18 jaar oud zijn en die iets goeds doen komen in aanmerking. Iedereen kan een jongere nomineren. Bijvoorbeeld voor:

 • mantelzorg en/of het helpen van ouderen of zieken
 • het organiseren van activiteiten in bijvoorbeeld een buurt of gemeenschapshuis
 • het bespreekbaar maken van onderwerpen als pesten, discriminatie, alcohol- en drugsgebruik of zinloos geweld
 • bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele, muziek-, sport- of hobbyvereniging of maatschappelijke organisatie
 • op eigen initiatief - onderscheidend - actievoeren voor een goed doel
 • op eigen initiatief - onderscheidend - organiseren van een schoonmaakactie of opruimen van zwerfvuil
 • een bijzondere prestatie als het verrichten van een heldendaad of het behalen van een wereld-, Europees of nationaal kampioenschap op het gebied van sport of cultuur.

Wie komt in aanmerking?

Voor een Jeugdlintje komen jongeren in aanmerking die zich vrijwillig en belangeloos inzetten of hebben ingezet voor een ander, een vereniging, een vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Maastricht. Of als hij of zij een bijzondere prestatie heeft geleverd. Het is een pré als de prestatie of activiteit: 

 • innovatief is
 • stimulerend is naar andere jeugdigen
 • bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen
 • en/of bijdraagt aan een fijne woon-/leefomgeving.

Het Jeugdlintje kan worden toegekend voor een eenmalige bijzondere prestatie, maar ook voor langdurige hulp of inzet. Het kan worden toegekend aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas). Er hoeft nadrukkelijk geen sprake te zijn van een echte heldendaad.

 

Oud-winnaars

Het Maastrichtse Jeugdlintje werd vorig jaar voor de eerste keer uitgereikt. 5 jonge helden ontvingen toen het Jeugdlintje voor hun verdiensten voor de Maastrichtse samenleving.