De Groene Loper

De Groene Loper is het gebied in Maastricht-Oost waar vroeger duizenden auto’s voorbijraasden over de snelweg. Door de Koning Willem-Alexandertunnel verdween het verkeer grotendeels onder de grond en werden stad en regio beter bereikbaar. Bovengronds ontstond de Groene Loper, met ruimte voor groen, ontspanning, sportiviteit en ontmoeting. Dit nieuwe stuk stad is volop in ontwikkeling, onder andere door de komst van nieuwe woningen en een nieuw kernkindcentrum. Maastricht-Oost bloeit en groeit.

Ondernemers en buurtbewoners voelen zich verbonden met de omgeving en zetten zich in om Maastricht-Oost weer tot 1 geheel te maken. In het gebied rond de Groene Loper staan verschillende ontwikkelingen op stapel. Samen met ontwikkelaars, buurtnetwerken, ondernemers, woningcorporaties en onderwijsstichtingen werken we aan de Groene Loper.

Projecten

De Groene Loper verbindt de stad met Buitengoed Geul & Maas aan de noordzijde van Maastricht en met het MECC en Céramique in het zuidoosten. In het gebied werken we aan:

 • Vastgoed: aan de Groene Loper komen ruim 1.100 woningen. Daarnaast is er mogelijkheid voor maximaal 30.000 m2 commerciële ruimten. Deze ontwikkeling is te volgen via www.wonenaandegroeneloper.nl
 • Onderwijs: in de voormalige Theresiaschool komt een nieuw kernkindcentrum. Daarnaast vindt er studie plaats naar de locatie Sibemaweg (rondom de plek waar het VISTA college ligt) als plek voor voortgezet onderwijs
 • Voormalige sportveldenlocatie Sint Maartenscollege
 • Herontwikkeling KPN-locatie
 • Herinrichting Leeuwenpark
 • Herontwikkeling Essentterrein
 • Blauwe Gebouw en Woontoren Geusselt
 • Doortrekken Groene Loper richting Randwyck/Health Campus
 • Herontwikkeling Mosa Porselein
 • Herontwikkeling Praxis-locatie
 • Woningbouw Vista-locatie
 • Kantoorlocatie Geusselt
 • Woontoren Zuid
 • Herontwikkelingslocatie Europaplein
 • Haalbaarheidsstudie Rechtbank en Openbaar Ministerie locatie Sint Maartenscollege
 • Diverse werkzaamheden in de openbare ruimte
 • Verkeersveiligheid de Groene Loper

Toekomstplaat

Met de komst van de Groene Loper is alle ruimte ontstaan voor een kansrijke en levendige toekomst. In een toekomstplaat zijn de verdere dromen en wensen voor het gebied samengevoegd.

afbeelding van een kaart met daarop getekend het toekomstbeeld van de Groene Loper bomen, huizen

Bekijk de toekomstplaat in groot formaat

Deze plaat is gemaakt tijdens 2 afsluitende ontmoetingsmomenten die in maart 2023 georganiseerd zijn ter gelegenheid van het stoppen van Projectbureau A2 Maastricht.

Per 1 april 2023 heeft het Projectbureau A2 Maastricht haar deuren gesloten en het stokje voor de verdere ontwikkeling van de Groene Loper overgedragen. Het is nu aan iedereen die betrokken is bij de Groene Loper om dat stokje over te nemen. Van ons als gemeente tot ontwikkelaars, buurtnetwerken, ondernemers, woningcorporaties en onderwijsstichtingen. We zijn samen aan zet om de Groene Loper verder te laten bloeien en groeien.

Historie

De Groene Loper is het totaalplan dat in 2009 is gekozen voor de realisatie van A2 Maastricht. Dit project is met de tweelaagse Koning Willem-Alexandertunnel vooral bekend door een beter bereikbare stad en regio en een sterke verbetering van de leefbaarheid in Maastricht-Oost. Het gebied bovenop de tunnel en de omliggende wijken is volop in ontwikkeling en wordt nog steeds aangeduid met de Groene Loper.

Het samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en Meerssen heeft ervoor gezorgd dat de verkeersinfrastructuur en bovengrondse herinrichting in 1 keer zijn aanbesteed (2006 – 2009) en gerealiseerd (2010 – 2016). In vaktermen heet zo’n totaalplan een integraal gebiedsontwerp. De jaren 2017 en 2018 waren nodig voor afbouw van de infrastructuur en de inrichting van het openbaar gebied boven op de tunnel. Daarna begon de verdere ontwikkeling van het gebied en de vastgoedontwikkeling.

Kijk op www.a2maastricht.nl voor meer informatie over de historie, doelen en aanpak van het project.