11 december 2023 - Artikel

Burgerberaad Maastricht scherpt adviezen over inrichting van de stad verder aan tijdens 6e bijeenkomst

Zaterdag 2 december kwam Burgerberaad Maastricht voor de 6e keer samen. De bijeenkomst ging door in het VISTA college. De leden van het burgerberaad werkten verder aan de adviezen die ze eerder opstelden.

 

Aanpassen

Het doel van deze 6e bijeenkomst was het samenvoegen en/of splitsen van de adviezen. Medewerkers van Gemeente Maastricht hadden ook elk advies voorzien van feedback. Die feedback en de tips van andere leden van Burgerberaad Maastricht moesten ook een plek krijgen in de adviezen. In schrijfgroepjes gingen ze daarmee aan de slag. Zit er overlap tussen adviezen? Hoe kan het advies nog beter, completer, overtuigender? Waar nodig werd het eerdere advies aangepast. 

Aanscherpen

Na de lunch wisselden de deelnemers van groep. Elke groep besprak 3 adviezen: de leden stelden vragen en gingen met elkaar in discussie over de adviezen. Daarna ging iedereen weer terug naar zijn eerdere schrijfgroep. Op basis van de feedback van de discussiegroep scherpten ze het advies nog verder aan.

Stemmen

Tot slot vond een proefstemming plaats over een aantal adviezen. Deelnemers konden stemmen met de kleuren groen, geel of rood. Ze gaven ook feedback. Die feedback werd verzameld. In de dagen tussen bijeenkomst 6 en 7 kunnen de deelnemers de feedback doornemen. In de laatste bijeenkomst leggen de deelnemers de laatste hand aan de adviezen.

Aanbieden

Tijdens de volgende bijeenkomst op 14 december vindt ook de definitieve stemming over de adviezen plaats. Daarna krijgt de gemeenteraad de adviezen. 

Meer informatie

Op de pagina Burgerberaad vind je meer informatie over het Burgerberaad.