21 november 2023 - Artikel

Burgerberaad voor de 5e keer samen

Maandagavond 13 november 2023 kwam ons burgerberaad voor de 5e keer samen in het VISTA college. 74 mensen begonnen die avond samen in 1 grote kring. ‘Hoe schrijf je een advies’ was het centrale thema van de 5e bijeenkomst.

Rondlopen en stilstaan

De avond begon met even stilstaan. Nou ja, met rondlopen door de ruimte en als er een seintje kwam vanuit de organisatie bleef iedereen stilstaan. De deelnemers zochten dan hun buurman- of vrouw op en beantwoordden samen vragen als: hoe was je dag vandaag? Hoe sta je erbij? Welk onderdeel van de inrichting van een fijne stad houd je het meest bezig? 

1 grote kring

Daarna nam iedereen plaats in een grote kring. De deelnemers bogen zich vervolgens over de vraag ‘waar lig je wakker van als het gaat over de inrichting van de stad?’ Om de beurt werden antwoorden gedeeld in de groep. Als iemand zich in het antwoord herkende, deed hij of zij een stap naar voren.  

Een goed advies

‘Hoe schrijf je een advies’ stond als volgende onderwerp op het programma. Belangrijke onderdelen van een advies zijn: 

  • Aanleiding: wat zien we? Wat is er aan de hand? 
  • Ambitie: wat willen we? Hoe willen we dat de stad eruitziet in 2040? Waarom vinden we dat belangrijk? 
  • Actie: wat is daarvoor nodig?

Aan de slag

In groepjes maakten de deelnemers daarna per thema een conceptadvies. Er waren 4 thema’s om uit te kiezen. Die 4 thema’s zijn gekozen omdat ze als een rode draad door de vorige bijeenkomsten liepen. Het waren:

  1. Ontmoeten en meedoen
  2. Groene stad
  3. Toegankelijke en bereikbare stad
  4. Samenwerking tussen inwoners en Gemeente Maastricht

Per thema waren er meerdere adviezen. De deelnemers in de themagroep konden stemmen welk advies favoriet was. Dat advies werd aan de hele groep voorgelegd. De groep kon vervolgens via stemkaarten reageren op de adviezen.

Meer informatie

Op de pagina Burgerberaad vind je meer informatie over het Burgerberaad. De volgende bijeenkomst is zaterdag 2 december. Dan worden de adviezen verder uitgewerkt.