Campus Randwyck

Voor Randwyck zijn er veel plannen. De gemeente heeft die plannen vastgelegd in het bestuursakkoord 2022-2026. De komende jaren moet de Brightlands Maastricht Health Campus kunnen doorgroeien. De campus is een plek waar onderzoekers, ondernemers en studenten werken aan vernieuwingen in de gezondheidszorg, geneeskunde en biowetenschappen. Samen maken ze producten en diensten die bijdragen aan de publieke gezondheid.

afbeelding van stuk van campus Randwyck

Dat is een uitdaging waar we niet alleen voor staan. Dit doen we samen met het MUMC+ (het academisch ziekenhuis), de Universiteit Maastricht, de Provincie, het MECC, andere bedrijven en bewoners. De campus moet uitgroeien naar een plek waar iedereen graag samenkomt en waar iedereen elkaar kan versterken.

Ook willen we dat Randwyck een prettige plek is om te wonen, te werken en om je vrije tijd te besteden. Voor de huidige bewoners van Randwyck én voor nieuwe bewoners en werknemers van de vele bedrijven en instituten in dit gebied.

Meer groen en bomen in de wijk

Om Randwyck een plek te maken waar meer mensen wandelen, fietsen, ontspannen en elkaar ontmoeten, is meer groen nodig. Een groene omgeving stimuleert meteen ook de gezondheid. Het ziekenhuis gaat het gebied rond de vijver bij de hoofdingang van het ziekenhuis groener maken. Meer groen betekent meer bomen, maar ook minder parkeerplaatsen op straat. Op dit moment worden de plannen hiervoor gemaakt. De bedoeling is om dit jaar nog te beginnen met het planten van bomen en struiken.

Impressie voorterrein ziekenhuis campus Randwyck
Toekomstimpressie voorterrein ziekenhuis

Groene Loper in Randwyck

Om de campus, Randwyck en het zuidelijk deel van Maastricht meer te verbinden met het centrum van de stad, willen we de Groene Loper doortrekken naar Randwyck. Deze doorgetrokken Groene loper ziet er niet precies hetzelfde uit als de bestaande Groene Loper. De bedoeling wel is dat op de doorgetrokken Groene Loper fietsen en wandelen net zo belangrijk worden als op de bestaande Groene Loper. Allebei de 'lopers' moeten dezelfde uitstraling hebben en op elkaar aansluiten. Binnenkort beginnen we het ontwerpproces. De nieuwe Groene Loper komt te liggen tussen de spoorwegovergang bij de Bloemenweg, via de Gaetano Martinolaan naar de P. Debyelaan.

Bedrijven

Randwyck is erg belangrijk voor Maastricht. We noemen het de economische motor voor de stad. Het MECC, het academisch ziekenhuis en de universiteit liggen in dit gebied en daarnaast zijn er nog meer dan 100 bedrijven actief in de medische sector: de life science-bedrijven. Dat zijn bedrijven die bijvoorbeeld medische hulpmiddelen maken of onderzoek doen naar erfelijke ziektes en hoe we een gezonder leven kunnen leiden.

In totaal werken er zo’n 11.500 mensen bij deze bedrijven en instituten samen. Daarnaast zijn er zo’n 11.000 studenten. En in Randwyck zijn er ook bedrijven in de customer service sector, maakindustrie en dienstverlening. Bij die bedrijven werken ook enkele duizenden mensen. De congressen, beurzen en (zakelijke) events in MECC Maastricht trekken ieder jaar ook duizenden bezoekers naar het gebied.

Hoe kijken kunstenaars naar Randwyck?

Ook cultuur speelt een rol in de plannen. Eind 2023 doen we een open oproep aan kunstenaars uit Nederland en de eu(regio). We zoeken 10 kunstenaars die tijdelijk te gast willen zijn in Randwyck. We vragen ze om schetsen te maken over hoe zij Randwyck en de campus in de toekomst zien. Zo’n schets kan een kunstwerk zijn, een optreden, een onderzoek, een video of een muziekstuk. Ook vragen we ze om bij voorkeur bewoners uit de wijk te betrekken bij het maken van hun kunst.

Een kunstenaars of creatieve maker die tijdelijk ergens anders te gast is, noemen we een artist-in-residence. Bureau Europa begeleidt de kunstenaars. Een selectiecommissie die bestaat uit medewerkers van het ziekenhuis, de universiteit en de gemeente, kiest de kunstenaars.

Als we weten wie er in het gebied actief wordt, laten we dat op deze pagina weten.

Vragen

Neem contact op met programmamanager Wouter Hankel via wouter.hankel [at] maastricht.nl

 

Logo Brightlands Maastricht Health Campus