Kinderraad 2022-2023

Kinderburgemeester en kinderraad

De kinderraad bestaat elk schooljaar uit leerlingen van groep 7 van verschillende basisscholen uit Maastricht. De leden van de kinderraad doen dit namens alle kinderen van de stad en in het bijzonder namens het stadsdeel waar ze vandaan komen. De kinderen van de kinderraad bedenken onderwerpen om Maastricht weer net iets leuker en beter te maken. Dit doen ze samen met hun klas of met alle groepen 7 van hun school. Uit alle onderwerpen kiest de kinderraad er 3 waarover ze advies gaan geven aan de gemeente.

Waarom een kinderraad en kinderburgemeester?

Ieder kind heeft het recht om zichzelf te ontwikkelen. Juist meedoen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Leren meedenken, naar elkaar luisteren, begrijpen wat er speelt, het vormen van een eigen mening, daarover met elkaar praten en samen tot een beslissing komen is de basis voor de democratie. Via de kinderraad en kinderburgemeester wil de gemeente Maastricht kinderen vertrouwd maken met dit proces. En laten zien dat ze de mening van kinderen belangrijk vindt.

Meedoen


Alle basisscholen krijgen ieder jaar een uitnodiging om mee te doen met het programma voor de kinderburgermeester/kinderraad. Bij scholen die meedoen komt een raadslid of medewerker van de gemeente langs om aan de leerlingen van groep 7 uitleg te geven over hoe een gemeente werkt. Scholen die niet meedoen, maar wel interesse hebben in deze les kunnen een e-mail sturen naar kinderburgemeester [at] maastricht.nl

Kinderraad schooljaar 2022-2023

12 leerlingen van de groepen 7 van de basisscholen BS Scharn, El Habib, Montessori Kindcentrum, IKC de Geluksvogel, KC Manjefiek, BS Mozaïek en Kindcentrum Dynamiek vormen dit schooljaar de Maastrichtse kinderraad.

 • BS Scharn: Joost de Goeij en Roos Boermans
 • Montessori Kindcentrum: Danii Merx en Teun Tinholt
 • IKC de Geluksvogel: Nikai Gubbels
 • KC Manjefiek: Djelson Mathijsen
 • BS Mozaïek: Laila el Abdeslami en Valentina Grotestam
 • El Habib: Amal Ucar en Erva Yildiz
 • Kindcentrum Dynamiek: Lander van den Bosch en Arwen Pechler
Kinderraad 2022-2023

Nieuws van de kinderraad

 • In november en december 2022 kregen leerlingen van groep 7 op 7 basisscholen in Maastricht les over de kinderraad en over hoe de gemeente werkt. Ook kregen ze van een raadslid of burgerraadslid en van ambtenaren van de gemeente Maastricht uitleg over de politiek en de democratie.

  Aan bod kwamen: meedenken, naar elkaar luisteren, een mening vormen en met elkaar in gesprek gaan om uiteindelijk tot een gezamenlijke beslissing te komen. Via de doe-opdracht  ‘een park inrichten voor alle doelgroepen, hoe pak je dat samen aan’ oefenden de kinderen daarmee .

  De les was voor de kinderen ook een voorproefje om samen met het kinderraadslid uit zijn/haar klas onderwerpen aan te dragen die voor kinderen belangrijk zijn in de stad.

  Ieder kinderraadslid vertegenwoordigt een thema/onderwerp. Er zijn nu dus 12 thema’s waar de kinderraad mee aan de slag kan. Uit die thema’s kiest de kinderraad samen 3 hoofdthema’s waarover ze een advies uitbrengen aan de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Maastricht.

  De lessen vonden plaats op Basisschool Scharn, El Habib, Montessori Kindcentrum, IKC de Geluksvogel, KC Manjefiek, Basisschool Mozaïek en Kindcentrum Dynamiek.

  4 kinderen aan een tafel die les krijgen over de gemeente en de politiek

Kinderraad schooljaar 2021-2022 

Deze 12 leerlingen van de groepen 7 van de basisscholen Scharn, Aloysius, De Regenboog, Manjefiek, El Habib, Jhon F. Kennedy en Suringar vormden in het schooljaar 2021-2022 de Maastrichtse kinderraad:

 • Scharn: Diederik den Hartog & Yinthe Schrijnemaekers
 • Aloysius: Nora Hunter & Stan van Beek
 • De Regenboog: Sienna Debey  & Elena de Melis
 • Manjefiek: Sterre van den Boorn
 • El Habib: Amira Abdellaou & Maimouna Barry
 • J. F. Kennedy: Charlie Grislo & Lieke Memel
 • Suringar: Kiki Hensgens
kinderen die staan op trappen in Stadhuis kinderraad kinderburgemeester 2021 2022

Adviezen kinderraad 2021

 • Beste burgemeester en wethouders,


  Als kinderraad hebben we twee vergaderingen gehouden over het door ons gekozen thema met ontbijt naar school gaan’. We hebben één vergadering gebruikt om te onderzoeken wat er aan de hand is, wat doet de gemeente nu en wat kunnen anderen betekenen? Ook in Maastricht gaan sommige kinderen zonder ontbijt naar school en dat vinden we niet goed. Tijdens de tweede vergadering hebben we onze plannen besproken om jullie een goed advies te kunnen geven.


  Advies kinderraad

  • De kinderraad van de gemeente Maastricht adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht om een campagne te maken voor alle basisscholen in Maastricht om het thema bij kinderen, ouders en scholen onder de aandacht te brengen. Wij stellen voor om namens de kinderraad een poster en folder campagne te maken. Deze materialen kunnen de basisscholen zelf opgangen en aan kinderen meegeven om de ouders van de kinderen te informeren over het belang van ontbijten voordat je naar school gaat.
  • Omdat armoede een belangrijke oorzaak is waardoor kinderen zonder ontbijt naar school gaan adviseren we de gemeente Maastricht in de folder te zetten waar ouders terecht kunnen als ze geen ontbijt kunnen betalen. We adviseren u om contact op te nemen met de stichting nationaal jeugd ontbijt. Zij bezorgen gratis, een jaar lang en anoniem, ontbijt bij gezinnen die dat niet kunnen betalen. www.nationaaljeugdonbijt. Het Nationaal Jeugd Ontbijt levert wekelijks een ontbijttas met zeven gezonde ontbijtjes bij kinderen die zonder ontbijt aan hun dag beginnen omdat de ouders dat niet kunnen betalen thuis, gratis é n in anonimiteit; en dat gedurende 52 weken per jaar. Let wel: meld uw kind alleen aan als u echt het ontbijt van uw kind niet kunt betalen. Voorkom aub aanmeldingen uit gemak of andere reden. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
  • Wij adviseren u om het materiaal niet als gemeente Maastricht te maken en te versturen maar namens de kinderburgemeester en kinderraad van de gemeente Maastricht.
  • Titelvoorstel van de campagne ‘ontbijtje smeren beter leren’. We zijn benieuwd wat u van ons idee vindt en wat u ermee gaat doen.

  Vriendelijke groet,
  Kinderraad en kinderburgemeester

 • Beste college,


  Als kinderraad zijn we in mei bij elkaar gekomen om te vergaderen over het door ons gekozen thema zwerfafval’. Eerst hebben met elkaar bekeken waarom zwerfafval een probleem is. We hebben ook besproken wat er in Maastricht al wordt gedaan om zwerfafval te verminderen. Verder hebben we allemaal ideeën verzameld wat je tegen zwerfafval zou kunnen doen. We hebben daarna met elkaar gepraat over deze ideeën en ook over wat kinderen kunnen doen tegen zwerfafval.


  Advies kinderraad

  De kinderraad van de gemeente Maastricht adviseert de gemeente Maastricht om samen met de basisscholen in Maastricht ieder jaar aandacht te besteden aan zwerfafval en hoe dit te voorkomen. We denken dat het goed is als de kinderen die in groep 5 zitten een les krijgen over zwerfafval en waarom het belangrijk is dat we er allemaal voor zorgen dat er zo weinig als mogelijk zwerfafval ontstaat. Zij zijn oud genoeg om te snappen hoe belangrijk het is. Om op een leuke manier ieder jaar aandacht te besteden aan zwerfafval stellen we verder voor om als gemeente alle basisscholen te vragen of de scholen jaarlijks willen meedoen aan een challenge 'Wie wint de gouden afval bak'. In deze wedstrijd doen de groepen 5, 6, 7 en 8 mee en proberen die dag zoveel als mogelijk zwerfafval in de buurt (van de school) te verzamelen. Wij denken dat dit goed is omdat op die manier ook kinderen in de groepen 6, 7 en 8 nog een keer aan de les denken die ze hebben gehad. Hoe vaker je iets hoort, hoe beter je het kunt onthouden!

  De school die het meeste afval heeft verzameld wint de beker en mag deze beker een jaar houden Om te helpen hebben w ij deze beker alvast gemaakt H et is een afvalbak waar we onze namen op hebben gezet. Het zou leuk zijn als de burgemeester ook haar naam op de beker zou zetten. We hopen dat u ons advies overneemt.


  De kinderraad en kinderburgemeester van Maastricht

  Kinderraad zwerfafval 2021
 • Beste college,


  In juni hebben we in de kinderraad gepraat over het thema Zwemmen in open water. Nu het buiten steeds warmer wordt, willen mensen en kinderen graag in water zwemmen en spelen. Zeker als je dat in meertjes en rivieren doet kan dat gevaarlijk zijn. De kinderen hebben onderzocht waar je in Maastricht in open water kunt zwemmen en ook besproken wat er allemaal zou kunnen gebeuren als je niet oplet of niet weet hoe gevaarlijk dat kan zijn. Ook hebben de kinderen met elkaar gepraat over wie er allemaal verantwoordelijk is voor de veiligheid. Het beste zou zijn als alle mensen voordat ze het water in gaan, zouden weten hoe je het beste veilig blijft.


  Advies kinderraad

  De kinderraad van de gemeente Maastricht adviseert de gemeente Maastricht voorafgaand aan het warme weer aandacht te besteden aan veiligheid rondom open water. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar internetsites waarop hierover informatie is te vinden. Ook zou het goed zijn als er in Maastricht zwemlessen worden gegeven die je leren hoe je veilig er in open water kunt zwemmen en wat je kunt doen als je toch in de problemen komt. Kinderen en andere mensen die in open water willen gaan zwemmen kunnen die lessen dan gaan volgen. Ze leren zo beter wat ze wel en wat niet moeten doen. Als laatste is de kinderraad van mening ook omdat regels vaak minder goed werken dan adviezen dat op plaatsen in Maastricht waar in open water kan worden gezwommen borden kunnen worden neergezet waarop veiligheidstips worden gegeven aan de mensen die het water in willen gaan. We hopen dat u ons advies overneemt.


  De kinderraad en kinderburgemeester van Maastricht