Kinderburgemeester

Dit schooljaar loopt er een programma voor de kindergemeenteraad en kinderburgemeester. Op drie basisscholen worden lessen gegeven over democratie en gemeentepolitiek. Leerlingen konden zich aanmelden voor de kindergemeenteraad en als kinderburgemeester. Ismael Cabordery is dit jaar kinderburgemeester.

Hoe werkt de gemeenteraad?

Tijdens de lessen leerden de kinderen eerst hoe een gemeenteraad werkt en wat raadsleden en burgemeesters doen. Na deze lessen konden deze leerlingen zich aanmelden als kindergemeenteraadslid.

Eerste vergadering

Op 3 maart 2021  vergaderde de eerste Maastrichtse kindergemeenteraad. Twaalf leerlingen van drie basisscholen trapten  hun raadsperiode af.  Ismael Cabordery, van basisschool El Habib, is dit jaar kinderburgemeester.

De groepen 7 van de basisscholen BS Petrus en Paulus, OBS de Regenboog en El Habib (2 groepen) vaardigen drie leerlingen af voor de kindergemeenteraad voor het schooljaar 2020/2021:

Petrus en Paulus: Thom van Dooren, Santiago Elffers en Nadiya Perkins
Regenboog: Allejeansielly Browne, Flore Ritzen en Lucas Stobbe
El Habib: Anissa Abdellaoui, Khanom Abed Alrhman, Ismael Cabordery, Damla Dua Erdal, Marjon Nazrabi en Abedalrahman Zarura

De kindergemeenteraad gaat nog vier keer vergaderen over onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn. Daarna zal de kindergemeenteraad een advies geven over het onderwerp.

De kinderburgemeester zal de komende maanden ook een aantal publieke optredens doen, aan de zijde van de burgemeester.

Pilotjaar 2020/2021

Het schooljaar 2020-2021 is een pilotjaar, waarin vier groepen 7 van drie basisscholen gaan deelnemen aan het programma. De drie scholen zijn:

  • BS Petrus en Paulus in Wolder
  • OBS de Regenboog in Scharn
  • El Habib in Pottenberg

Alle groepen krijgen de lessen in oktober en november 2020. Daarna kunnen uit kinderen zich aanmelden voor de kindergemeenteraad. Een selectiecommissie, van vijf raadsleden, zal de kinderburgemeester kiezen. Vanaf januari 2021 zullen de kindergemeenteraad en de kinderburgemeester iedere maand vergaderen.

Hoe werkt het?

Vanaf het voorjaar 2021 wordt het programma uitgebreid. In april, mei en juni krijgen groepen 6 van meerdere basisscholen de lessen over democratie en de gemeentepolitiek. De leerlingen van deze klassen kunnen zich dan aanmelden voor de kindergemeenteraad van het schooljaar 2021/2022. Hierover volgt later meer informatie.

vrouw wat een presentatie geeft op een diascherm voor een schoolklas
Raadslid Imgriet Habets op basisschool El Habib