Samen De Heeg aanpakken

In en rondom het centrum van De Heeg spelen verschillende ontwikkelingen op gebied van verkeer en parkeren, (gebrek aan) ontmoetingsmogelijkheden, onderwijs, bewegen en sport en het afnemende winkelaanbod. Vanaf 2017 werken de gemeente, buurtnetwerk Like de Heeg en de eigenaar van het winkelcentrum aan een nieuwe toekomst voor De Heeg. Met als doel dat de buurt straks weer bruist en een plek is waar iedereen graag woont, winkelt, leeft en elkaar ontmoet. Lees hier meer over de laatste ontwikkelingen en hoe jij mee kunt denken en doen. 

Eigenaar winkelcentrum is CRA Vastgoed 

CRA Vastgoed is sinds juli 2023 de nieuwe eigenaar van de winkelruimten in het centrum van De Heeg. Het bedrijf is actief op het gebied van vastgoedontwikkeling en bouw. Samen met CRA Vastgoed onderzoeken we hoe in De Heeg de leefbaarheid en woonkwaliteit verbeterd kunnen worden. Mandy Helmhout en Peter van Rooy zijn de contactpersonen voor De Heeg. Mandy is projectontwikkelaar woningbouw en Peter projectontwikkelaar commercieel vastgoed. 

CRA Vastgoed en de gemeente onderzoeken samen hoe het ideale (winkel)centrum in De Heeg eruit zou moeten zien. Daarbij houdt CRA Vastgoed rekening met het gemeentelijke beleid en de vastgestelde ambities. In het plan houdt CRA Vastgoed ook rekening met de bouw van een nieuwe beweegbox, het verplaatsen van de Jumbo naar de locatie van de oude sporthal en het zorgen voor meer woningen in De Heeg. Daarnaast zoekt CRA Vastgoed naar een passende invulling voor de winkelruimtes die al even leegstaan en is er aandacht voor het verbeteren van het openbaar groen en het zorgen voor een centrale ontmoetingsplek. We zoeken ook naar oplossingen voor slimme verkeersbewegingen en er is aandacht voor de parkeerproblemen.  

Meedenken en meedoen 

In januari 2024 konden bewoners van en ondernemers in De Heeg op meerdere manieren meedenken over de toekomst van het centrum. Er waren 2 inloopmomenten en online kon een vragenlijst ingevuld worden. In maart 2024 deelde CRA Vastgoed de input die ze zo ophaalden via een brief die huis aan huis is verspreid in de wijk.

In juli 2024 nodigen we bewoners en ondernemers in De Heeg uit om samen  de volgende fase in te luiden. Hierin worden de 1e concrete idee├źn en plannen voor het winkelcentrum gepresenteerd. Je kunt dan ook meepraten en -denken over de concreter wordende toekomst van het winkelcentrum. De eerdere input heeft een belangrijke rol gespeeld in de plannen.

Binnenkort delen we op deze pagina de plannen.

Planning 

Alle opgehaalde informatie via de vragenlijst en gevoerde gesprekken brengt CRA Vastgoed samen in een stedenbouwkundig conceptplan. CRA Vastgoed presenteert dit conceptplan in het voorjaar van 2024 tijdens een informatiemarkt aan de bewoners en ondernemers van De Heeg.  

Handige info 

  • CRA Vastgoed: Mandy Helmhout en Peter van Rooy, info [at] cravastgoed.nl 
  • Gemeente Maastricht, Camiel Kruchten, projectleider en Luuke Schmidt, stadsdeelregisseur, 14 043 
  • Sociaal Team De Heeg, Jim Muijres, opbouwwerker Trajekt, 06 15 00 34 71 
  • Buurtnetwerk Like de Heeg, buurtnetwerklikedeheeg [at] gmail.com 
  • Heb je interesse om mee te denken over de toekomst van De Heeg? Meld je dan aan voor de klankbordgroep van CRA Vastgoed. Stuur vrijblijvend een e-mail naar info [at] cravastgoed.nl voor meer informatie. 

 

afbeelding van straat met huizen en bomen