Rat op toilet

Ratten in Maastricht

De bruine rat wordt in veel Nederlandse steden steeds vaker gezien en veroorzaakt regelmatig overlast. Ook in Maastricht. Als gemeente zoeken we naar (nieuwe) manieren van bestrijding/beheersing. Zo experimenteren we bijvoorbeeld met rioolvallen.

In 2021 heeft de gemeente vallen laten plaatsen in de riolering in Nazareth om ratten te vangen. De vallen doen hun werk goed. In de zomer van 2022 zijn we ook begonnen met het plaatsen van vallen in het riool in een deel van De Heeg. Het bedrijf dat de vallen plaatst en onderhoudt heet Anticimex. 1 keer per maand worden de vallen onderhouden en zie je de medewerkers van Anticimex in de wijk.

De Heeg

Hoe gaat het tot nu toe?

De Heeg is een van de wijken met veel overlast van ratten. Sinds het plaatsen van de rioolvallen zijn ongeveer 1100 ratten gedood in het riool. Afgelopen tijd zijn boven de grond bijna geen ratten gevangen. Het aantal meldingen uit de straten waar de vallen geplaatst zijn, liep terug. In de periode van januari tot en met juli in 2022 hadden we 17 meldingen. In dezelfde periode in 2023 kregen we slechts 1 melding. Naast de rioolvallen, hebben ook andere factoren bijdragen. Zo is aandacht besteed aan afval op straat. En ook bewoners helpen mee, door woningen en tuinen netjes te houden. Alles bij elkaar is onze inzet en samenwerking succesvol geweest.

Hoe verder?

Richting eind 2023 gaan we de vallen verplaatsen. Dat blijven we komende jaren doen. Aan de ene kant om de plaatselijke overlast te verminderen en aan de andere kant om te kijken hoe effectief het is om de vallen te laten rouleren. Zo kunnen we over een aantal jaar inschatten hoeveel vallen we nodig hebben om het Maastrichtse riool zo vrij mogelijk te houden van ratten. De eerstvolgende stap die we maken, blijft binnen De Heeg. Alle vallen worden in december verplaatst naar een nieuw deel van de wijk.

Informatieavond

Op donderdag 23 november 2023 is tussen 19.00 en 20.30 uur een informatiebijeenkomst in buurtcentrum De Boeckel, Roserije 140. We praten u dan bij over de stand van zaken en het vervolg van de inzet van rioolvallen in De Heeg. Natuurlijk is er ook tijd voor uw vragen. Komt u ook? We vragen u graag om u van tevoren aan te melden via janneke.ackermans [at] maastricht.nl. Wij zorgen voor een kopje koffie of thee en een stukje vlaai.

Enquête

Eind oktober deden we een enquête in De Heeg om beeld te krijgen van wat inwoners van De Heeg op dit moment merken van ratten. We delen de resultaten van deze enquête tijdens de informatieavond.

Nazareth

In de wijk Nazareth staan rioolvallen die hier voorlopig blijven staan. Komende jaren gaan we daar namelijk veel werkzaamheden aan het riool uitvoeren. Met de vallen zorgen we dat er weinig ratten in het riool zitten die bij werkzaamheden naar buiten kunnen vluchten.

  • Een rat die onder een val door loopt wordt snel en efficiënt gedood. Dat is niet leuk, maar wel de meest diervriendelijke manier. Gemiddeld worden zo'n 75 ratten per maand gedood.  Met de vallen wordt het aantal ratten in het riool minder, waardoor er ook minder ratten naar buiten gaan en de kans dat ze overlast veroorzaken kleiner wordt.

  • Voor ons is het heel belangrijk te weten waar ratten zitten. Dan kunnen we bepalen hoe we de vallen in de riolering in de toekomst verplaatsen. Zie je een rat of duidelijke sporen van een rat (een hol of keutels), meld dit dan bij de gemeente of bij je woningbouwvereniging. Dit kan bij de gemeente via de app MijnGemeente, via de pagina Gemeente Maastricht | Iets melden of via het telefoonnummer 14 043.

  • De invloed van jouw gedrag op overlast van ratten is groot. Denk aan het verkeerd aanbieden van restafval, het bijplaatsen van afval bij milieuperrons, het voeren van eendjes en vissen of het niet opruimen van hondenpoep. In samenwerking met Woonpunt, Servatius en Maasvallei is daarom een stripfiguurreeks over de rat Lewie  opgezet. De bedoeling is dat Lewie op een ludieke en laagdrempelige manier bewustwording creëert bij jou als inwoner van Maastricht en zo bijdraagt aan het voorkomen van rattenoverlast.