Project Kennedytracé

Delen van het Kennedytracé staan voor 2024/2025 opgenomen op de projectenplanning voor groot onderhoud. Met het Kennedytracé bedoelen we de N278 van de Akersteenweg tot en met het Tongerseplein. Groot onderhoud is nodig want het asfalt voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen. Daarnaast bekijken we of we de wegindeling kunnen aanpassen zodat er minder hard gereden wordt en hoe we de verbinding voor fietsers en voetgangers veiliger en aantrekkelijker kunnen maken.

De plannen zijn onderdeel van de Omgevingsvisie Maastricht en het Actieplan Fietsen in Maastricht.

Ontwerpschets

We werken in fases. In 2022 zijn we gestart met de visiefase. In de visiefase stellen we een ontwerpschets op. De ontwerpschets is een toekomstbeeld van het Kennedytracé voor het jaar 2040. We maken een 1e schets van de weginrichting en directe omgeving. De basis voor deze ontwerpschets is de Omgevingsvisie 2040. De ontwerpschets gebruiken we in de volgende fase om de plannen verder uit te werken tot concrete ontwerpen. Dat betekent dat het nog even duurt voordat de schop de grond in gaat.

Kennedybrug 1 gras gebouw en weg

Planning

  • Visiefase 2022-2023: we voeren verschillende technische onderzoeken uit. Denk aan een verkeersstudie, onderzoek naar de brugconstructie, kabels en leidingen. Ook maken we de ontwerpschets.
  • Participatie 2024/2025: de stad wordt betrokken en gevraagd naar knelpunten, ervaringen en wensen. Aan de hand van deze inbreng wordt een ontwerpschets gemaakt.
  • Ontwerpfase 2024/2025: als de ontwerpschets is vastgesteld, werken we de ontwerpen uit naar een Stadsontwerp Kennedytracé.
  • Planuitwerking 2025/2026: we stellen bestekken op en we doen aanvullende onderzoeken. Ook worden de vergunningen aangevraagd die nodig zijn voor de uitvoering.
  • Aanbesteding 2026: we benaderen marktpartijen/aannemers voor de uitvoering.
  • Uitvoering 2026/2027: de aannemer gaat aan de slag.
Kennedybrug 2 bomen weg bus

Meedenken

We houden bewoners en belanghebbenden op verschillende manieren op de hoogte van de voortgang van het project Kennedytracé. Onder andere via deze website. Als 1e stap voeren we een aantal technische onderzoeken uit. De resultaten van deze onderzoeken zijn mede bepalend voor wat wel en niet kan in het project. Als er meer duidelijkheid is over de onderzoeken en de manier waarop je kunt meedenken en kunt reageren, melden we dat op deze website.

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het ‘STOP’-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.

Heb je een vraag?

Stuur een e-mail
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, dan kun je via mail contact opnemen met Jessica Reker, projectleider gemeente Maastricht.