Meedenken over de omgevingsvisie

Hoe richten we Maastricht in om te zorgen voor een gezonde stad? Wat betekent dit voor speelplekken, sportvelden, winkels, ontmoetingsplekken en groen? Dit zijn de vragen die we beantwoorden in de omgevingsvisie.

In gesprek

We willen als gemeente meer zichtbaar zijn in de stad en met jou in gesprek. Vorig jaar zijn we gestart met stadsdeelbezoeken. Het stadsbestuur bezocht toen alle 7 stadsdelen van Maastricht. Het doel van deze bezoeken is om met elkaar het gesprek aan te gaan, om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Dit najaar gingen we weer in gesprek, dit keer om het te hebben over de omgevingsvisie.

Hoe kon je meepraten

Van oktober tot december 2023 waren er bijeenkomsten in ieder stadsdeel. We bespraken mogelijke ideeën voor de toekomst van jullie omgeving. 

Hoe nu verder?

  • Binnenkort bespreken we met de gemeenteraad de resultaten van de verschillende bijeenkomsten met inwoners. Dit gebeurt in de raadsronde van 5 maart 2024 en in de raadsvergadering van 26 maart 2024.
    Dan praten we er ook over op welke manier we deze ideeën willen verwerken in de omgevingsvisie.
  • In het voorjaar van 2024 komt er nog een digitale participatieronde. Hierover volgt meer informatie.
  • Aan het einde van 2024 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de omgevingsvisie.

Wat is de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is ons plan voor de ontwikkeling van de stad. De omgevingsvisie beschrijft wat de plannen die in de stadsvisie staan, betekenen voor de inrichting van Maastricht. Het gaat over winkels, sportvelden, speelplekken en plekken waar je andere mensen kunt ontmoeten. Ook gaat het over waar we nieuwe huizen bouwen en waar nog plek is voor bedrijven. In de omgevingsvisie staat ook of we meer groen willen in de wijken en hoe we daarvoor zorgen. Het is een soort geschreven plattegrond van de stad.

De bestaande omgevingsvisie is vastgesteld in 2020, vóórdat 'een gezonde stad' het belangrijkste onderwerp werd van onze stadsvisie. In die omgevingsvisie missen ook nog een paar andere belangrijke onderwerpen, zoals wonen en energie.