Meedenken over de omgevingsvisie

Hoe richten we Maastricht in om te zorgen voor een gezonde stad? Wat betekent dit voor speelplekken, sportvelden, winkels, ontmoetingsplekken en groen? Dit zijn de vragen die we beantwoorden in de omgevingsvisie. We gaan de omgevingsvisie updaten, en daar hebben we jouw hulp bij nodig. Hier lees je hoe jij kunt meedenken over de omgevingsvisie.

Wat is de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is ons plan voor de ontwikkeling van de stad. Het plan gaat over winkelgebieden, sport- en speelplekken en plaatsen waar je andere mensen kunt ontmoeten. Ook gaat het over waar we nieuwe huizen bouwen en waar nog plek is voor bedrijven. Er staat ook in of we meer groen willen in de wijken en hoe we daarvoor zorgen. 

Het doel - zorgen voor een gezonde stad - is vastgelegd in de stadsvisie: ons kompas richting 2040. De omgevingsvisie is onderdeel van de stadsvisie. Verder horen nog de cultuurvisie, economische visie, en sociale visie bij de stadsvisie.

Waarom gaan we de omgevingsvisie updaten?

De bestaande omgevingsvisie is vastgesteld in 2020, vóórdat een gezonde stad het kernthema werd van de stadsvisie. In de omgevingsvisie missen ook nog een paar andere belangrijke onderwerpen van de stadsvisie, zoals wonen en energie. Daarom gaan we de omgevingsvisie van 2020 aanvullen en bijwerken.

Hoe kun je meedenken?

Eind 2023 organiseren we per stadsdeel een bijeenkomst over de omgevingsvisie. Houd deze pagina in de gaten voor de precieze data. Wil je graag een uitnodiging per e-mail ontvangen? Mail dan naar omgevingswet [at] maastricht.nl (omgevingswet[at]maastricht[dot]nl). Geef aan in welk stadsdeel je woont.

De planning 

De nieuwe versie van de omgevingsvisie moet 1 januari 2025 klaar zijn. Dit is de planning: 

  • Oktober – december 2023: stadsdeelbijeenkomsten  
  • 2024: antwoorden en ideeën van alle bijeenkomsten vertalen naar omgevingsvisie en nieuwe versie voorleggen aan gemeenteraad ter vaststelling 
  • 1 januari 2025 en daarna: aan de slag met vastgestelde omgevingsvisie
  • Op 21 juni 2023 hebben we in Centre Céramique samen met meer dan 100 inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven gesproken over de ambitie ‘een gezonde stad in 2040’. De vraag die deze avond centraal stond: wat betekent deze ambitie voor de inrichting van de stad? We willen alle aanwezigen van harte bedanken. We waarderen de tijd en moeite die iedereen heeft genomen.