Herontwikkeling Keurmeestersplein Belfort

In de wijk Belfort wordt de komende jaren het Keurmeestersplein herontwikkeld. In het hart van het plein bouwen we een Kern Kind Centrum (kort: KKC). In dit centrum komen onderwijs, opvang en extra (zorg)ondersteuning samen.

Er komen 2 basisscholen in dit KKC: de J.F. Kennedyschool en de Emile Weslyschool. Op het plein komen nieuwe gebouwen die een sociaal-maatschappelijke invulling krijgen. Het binnenterrein krijgt een groene invulling en wordt geschikt om te spelen, te bewegen en te ontmoeten.

Samen met alle betrokken partijen werken we aan een bloeiende, groene en bruisende ontmoetingsplek voor jong en oud.

Op deze pagina vind je informatie over het plan, de partners en de planning.  

Het plan in ’t kort

Gebouwen

We gaan meerdere gebouwen op het plein slopen. Daar komen nieuwe gebouwen voor in de plaats.

 • We slopen het gebouw van de SNS-bank, gemeenschapszaal (Soos) / Ut Förtsje, de gymzaal, het gebouw van Radar, de Sint Jozefkerk en de school. Dit doen we in fases. Zie de planning verderop.
 • We bouwen een Kern Kind Centrum (kort: KKC). Dit gebouw komt op de plek van het huidige Radargebouw. De J.F. Kennedyschool (Stichting MosaLira), de Emile Weslyschool (Vereniging Suringar) en kinderopvang Samen Spelen zijn de gebruikers van dit KKC.
 • Radar krijgt een nieuw gebouw op de plek van buurthuis ’t Förtsje. In dat gebouw komt ook GGD Zuid Limburg.
 • Martha Flora krijgt een nieuw gebouw op de plek waar nu de J.F. Kennedyschool ligt. Dit is een particulier verpleeghuis met persoonlijke dementiezorg, voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen.
 • Er komt een nieuwe sportzaal op het plein ter vervanging van de huidige, verouderde zaal.
 • Levanto (wonen met begeleiding) en de woonflat aan de Ebenistendreef blijven op hun huidige plek.
 • De Ouderen Sociëteit Belfort krijgt een nieuwe plek in de omgeving. Het is nog niet bekend waar.

Openbare ruimte

 • De huidige infrastructuur (zoals de parkeerplaats en toegangsweg ter hoogte van het voormalige Radar gebouw) gaan we verwijderen. Het binnenterrein krijgt een groene, open invulling om te spelen, bewegen en ontmoeten. Er komt een doorsteek van de Voldersdreef naar de Peymeestersdreef.
 • Om schoolgaande kinderen en bezoekers van het plein veilig met de auto af te zetten, maken we aan de Keurmeestersdreef een Kiss & Ride (K&R) zone.

Bekijk op de afbeeldingen hieronder de bestaande situatie en de toekomstige situatie.

Bestaande situatie Keurmeestersplein
De situatie nu
Toekomstige situatie Keurmeestersplein
De toekomstige situatie

Partners 
 

De gemeente Maastricht bouwt samen met deze partners aan een mooie toekomst van het Keurmeestersplein in Belfort:  

 • Stichting MosaLira 
 • Vereniging Suringar  
 • GGD Zuid Limburg 
 • Martha Flora en Maastricht Beheer BV  
 • Radar 
 • Ouderen Sociëteit Belfort  

Voorlopige planning 

Pand Werkzaamheden Verwachte start Verwachte duur 
Radargebouw Sloop /Is al gesloopt 
Oude sportzaal Sloop Is al gesloopt
Gemeenschapszaal (Soos) / Ut Förtsje Sloop Is al gesloopt 
Kern Kind Centrum Bouw december 2023 1 jaar 
Sint Jozefkerk Sloop nog niet bekend nog niet bekend 
SNS-gebouw Sloop nog niet bekend nog niet bekend 
Gebouw Radar – GGD Zuid Limburg Bouw 2de kwartaal 2024 half jaar 
Nieuwe sportzaal Bouw 4de kwartaal 2024 8 maanden 
J.F. Kennedyschool Sloop Begin 2025 3 maanden
Martha Flora Bouw Begin 2025 12 maanden
Openbare ruimte  Begin 2025 of zoveel eerder als mogelijk 1 jaar 

Dit is een voorlopige planning. Er kunnen nog dingen veranderen.   

Informatie 
 

In september 2022 was er een informatieavond voor omwonenden. Door de vragen en opmerkingen toen is het plan op enkele punten aangepast. We informeren omwonenden en ouders (in samenwerking met de school) regelmatig via een (nieuws)brief over de ontwikkelingen. We sluiten regelmatig aan bij de bijeenkomst van het buurtnetwerk Belfort-Daalhof. Ook publiceren we nieuws in buurtblad ’t Belhäöfke.  

Vragen over sloop- en bouwwerkzaamheden 


Omwonenden kunnen last hebben van de sloop- en bouwwerkzaamheden. Heb je vragen of ervaar je overlast? Neem dan contact op met de aannemer. De contactgegevens staan in de brief die omwonenden krijgen voor de start van de sloop of bouw.