Zero-emissiezone voor stadslogistiek

Vanaf 1 januari 2025 komt er in Maastricht een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s. Dit is belangrijk voor ondernemers en hun leveranciers in het centrum van de stad.

Ben je ondernemer en rijd jij met een bestelbus of vrachtauto op benzine, diesel of lpg? Of rijd je met een hybride voertuig? Dan ben jij 1 van ongeveer 2.600 voertuigen die dagelijks in het centrum moeten zijn voor bevoorrading en dienstverlening. De zero-emissiezone geldt niet voor personenauto’s.

Vanaf 1 januari 2025 moeten deze ondernemers en hun leveranciers aan strengere eisen gaan voldoen en uiteindelijk overstappen op een voertuig dat geen schadelijke stoffen meer uitstoot. Om je te helpen is er tot 2030 een overgangsregeling. Daarnaast kun je gebruik maken van vrijstellingen en ontheffingen. Rijd je elektrisch of op waterstof? Dan blijf je gewoon welkom in de zone.

Verkeersbesluit

Op 23 april 2024 is het college akkoord gegaan met de invoering van het verkeersbesluit Zero Emissie Stadlogistiek (ZES) en het ontheffingenbeleid voor ZES. De officiële berichtgeving kun je terugvinden in het Gemeenteblad van Maastricht van 26 april 2024.

Met het verkeersbesluit en ontheffingenbeleid denkt het college een goede balans gevonden te hebben tussen bijdragen aan beperking van klimaatverandering en het creëren van een gezonde, aantrekkelijke stad, terwijl ondernemers aan de andere kant genoeg mogelijkheden hebben om op een verantwoord tempo de overgang naar emissieloos vervoer te maken.

Wijzigingen in ontheffingenbeleid

De gemeente Maastricht volgt zoveel mogelijk het landelijk vastgestelde ontheffingenbeleid. De landelijk afgestemde ontheffingsteksten zijn verwerkt in het Ontheffingenbeleid ZES Maastricht.

De gemeente Maastricht heeft hieraan de lokale Ontheffing Ambulante Handel toegevoegd naar aanleiding van de aangenomen motie van de gemeenteraad op 19 december 2023. De lokale Ontheffing Ambulante Handel kan lokaal worden aangevraagd en verleend. Informatie hierover volgt.

Centraal Loket Ontheffingen

Alle andere ontheffingen kunnen worden aangevraagd bij het Centraal Loket Ontheffingen zero-emissiezone. Op 2 juni 2023 heeft Maastricht een intentieovereenkomst getekend voor deelname aan dit Centraal Loket. Informatie over aanvragen en kosten volgen nog.

Landelijke wijzigingen

Ook landelijk zijn er enkele wijzigingen in het ontheffingenbeleid ten opzichte van eerder voorgenomen beleid. De belangrijkste wijziging gaat over de verruiming van de ontheffing voor bakwagens. Bakwagens van bouwjaar 2017 t/m 2019 hadden conform het vorige besluit geen toegang tot de ZE-zones en zijn nu landelijk ontheven voor alle ZE zones tot 2028. Verder zijn de teksten in het besluit hier en daar verduidelijkt en aangescherpt.

Subsidie verduurzamen zakelijke mobiliteit vanaf 1 mei 2024

Het gemeentebestuur van Maastricht wil het voor het MKB gemakkelijker maken om over te stappen naar vervoersmiddelen die geen CO2 uitstoten. Daarom is er vanaf 1 mei een subsidie beschikbaar voor:

  • De zakelijke aanschaf van een LEV (Light Electric Vehicle) die gebruikt wordt voor het transport ten behoeve van de bedrijfsvoering van de onderneming.
  • De zakelijke aanschaf van laadinfrastructuur ten behoeve van het opladen van bedrijfsvoertuigen.
  • Het afsluiten van een zakelijk abonnement om gebruik te maken van een logistieke hub voor bundeling van vervoer en distributie van goederen en/of afval.  
  • De aanschaf van een nieuwe elektrische bestelbus*, die gebruikt wordt voor het transport ten behoeve van de bedrijfsvoering van de onderneming.

Kijk voor meer informatie op Gemeente Maastricht | Subsidies.

* Voor de aanschaf van emissieloze bestelwagens is momenteel een landelijke regeling (SEBA) actief. Het ‘stapelen’ van subsidies is niet toegestaan, vandaar dat categorie IV (aanschaf elektrische bestelbus) pas wordt opengesteld als de landelijke regeling is uitgeput.

Voorlichtingsactiviteiten 2024

Voor dit jaar zijn inmiddels een twintigtal voorlichtingsactiviteiten en mijlpalen in kaart gebracht. Zie de agenda op www.zesmaastricht.nl.

Wil jij het laatste nieuws horen over de praktische uitvoering van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)? De gemeenteraad van Maastricht nodigt ondernemers, belangenorganisaties en inwoners uit voor de informatiesessie tijdens de stadsronde op 5 maart 2024, vanaf 17.00 uur, in de Raadzaal, Mosae Forum 10. De ingang is aan de Gubbelstraat. Let op: er zijn werkzaamheden in de Gubbelstraat tot begin mei. Voetgangers kunnen doorlopen, maar voor alle andere verkeer gelden omleidingsroutes. 

Wat is een zero-emissiezone?

Emissie betekent uitstoot van gassen. Een zero-emissiezone (of ZE-zone) is een gebied waarin geen bestel- en vrachtauto’s die schadelijke stoffen uitstoten, zijn toegestaan. In deze zone mogen dan alleen bestel- en vrachtauto’s komen die elektrisch of op waterstof rijden.

De zone zal van start gaan in 2025. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto's die willen rijden in de zero-emissiezone (ZE-zone) in het centrum van Maastricht uitstootvrij zijn. Dit geldt ook voor hybride voertuigen. Voor een aantal bestaande bestel- en vrachtauto’s gelden landelijke overgangsregelingen.

Doe de check voor jouw voertuig

De ZE-zone geldt niet voor personenauto’s!

Meer weten over overgangsregeling, vrijstellingen en ontheffingen? Check: Regels rondom ZES | Maastricht Bereikbaar

Bekijk de kaart van de zero-emissiezone in het centrum van Maastricht

Waarom is dit nodig?

Dagelijks rijden ruim 500 vrachtwagens en ruim 2.100 bestelauto’s het centrum van Maastricht binnen. Met Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) zetten overheden en ondernemers in op schoner transport. Dit is belangrijk voor onze gezondheid en voor een binnenstad waar het goed ondernemen, werken, wonen en recreëren is.

Logo zero-emissie

Persoonlijk advies

Overstappen op bestel- en vrachtauto’s die elektrisch of op waterstof rijden, kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Wil je jouw eigen bedrijfssituatie in vertrouwen bespreken met een expert? Dat kan. Je kunt advies krijgen van een logistiek makelaar van Zuid-Limburg Bereikbaar.

Maak online een afspraak

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op Maastricht Bereikbaar. 

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen over Zero Emissie Stadslogistiek? Meld je aan voor de Nieuwsbrief Stadsaanpak Maastricht (zuidlimburgbereikbaar.nl).