Zero-emissiezone voor stadslogistiek

Vanaf 1 januari 2025 komt er in Maastricht een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s. Dit is belangrijk voor ondernemers en hun leveranciers in het centrum van de stad. 

Ben je ondernemer en rijd jij met een bestelbus of vrachtauto op benzine, diesel of lpg? Of rijd je met een hybride voertuig? Dan ben jij 1 van ongeveer 2.600 voertuigen die dagelijks in het centrum moeten zijn voor bevoorrading en dienstverlening. De zero-emissiezone geldt niet voor personenauto’s.  

Vanaf 1 januari 2025 moeten deze ondernemers en hun leveranciers aan strengere eisen gaan voldoen en uiteindelijk overstappen op een voertuig dat geen schadelijke stoffen meer uitstoot. Om je te helpen is er tot 2030 een overgangsregeling. Daarnaast kun je gebruik maken van vrijstellingen en ontheffingen. Rijd je elektrisch of op waterstof dan blijf je gewoon welkom in de zone.  

Naar verwachting publiceert gemeente Maastricht eind maart 2024 het definitief verkeersbesluit en ontheffingenbeleid Zero Emissie Stadslogistiek.  

Informatiesessie tijdens stadsronde op 5 maart 2024 


Wil jij het laatste nieuws horen over de praktische uitvoering van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)? De gemeenteraad van Maastricht nodigt ondernemers, belangenorganisaties en inwoners uit voor de informatiesessie tijdens de stadsronde op 5 maart 2024, vanaf 17.00 uur, in de Raadzaal, Mosae Forum 10. De ingang is aan de Gubbelstraat. Let op momenteel vinden er werkzaamheden in deze straat plaats. Voetgangers kunnen doorlopen, maar voor alle andere verkeer gelden omleidingsroutes. 

Thema’s van de informatiesessie:

  • Wat is het belang van de zone voor de stad, haar ondernemers en inwoners? 
  • Wat is het belang van uniform landelijk beleid? 
  • Hoe is het ontheffingenbeleid ZES Maastricht tot stand gekomen? 
  • Hoe leiden overgangsregelingen, vrijstellingen en ontheffingen tot een gefaseerde, haalbare en betaalbare overgang tussen 2025 en 2030? Het definitieve ontheffingenbeleid Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht wordt naar verwachting in maart door het college vastgesteld.   

Stadsronde met drie tafels: 

  1. Voertuigen en laadinfrastructuur 
  2. De zero-emissiezone met camera’s bebording en handhaving 
  3. Overgangsregelingen, vrijstellingen en ontheffingen  

Aanmelden is noodzakelijk. Je kunt meeluisteren bij de informatiesessie. Aanschuiven bij het diner. En vragen stellen in groepjes aan de tafels van de stadsronde. 

Meer informatie en aanmelden: Uitnodiging informatiesessie en stadsronde Zero Emissie Stadslogistiek op 5 maart | Maastricht Bereikbaar

Voorlichtingsactiviteiten 2024


Voor dit jaar zijn inmiddels een twintigtal voorlichtingsactiviteiten en mijlpalen in kaart gebracht. Zie de agenda op www.zesmaastricht.nl

Wat is een zero-emissiezone?

Emissie betekent uitstoot van gassen. Een zero-emissiezone (of ZE-zone) is een gebied waarin geen bestel- en vrachtauto’s die schadelijke stoffen uitstoten, zijn toegestaan. In deze zone mogen dan alleen bestel- en vrachtauto’s komen die elektrisch of op waterstof rijden.

De zone zal van start gaan in 2025. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto's die willen rijden in de zero-emissiezone (ZE-zone) in het centrum van Maastricht uitstootvrij zijn. Dit geldt ook voor hybride voertuigen. Voor een aantal bestaande bestel- en vrachtauto’s gelden landelijke overgangsregelingen.

Doe de check voor jouw voertuig

De ZE-zone geldt niet voor personenauto’s! 

Meer weten over overgangsregeling, vrijstellingen en ontheffingen? Check: Regels rondom ZES | Maastricht Bereikbaar 

Bekijk de kaart van de zero-emissiezone in het centrum van Maastricht

Waarom is dit nodig?

Dagelijks rijden ruim 500 vrachtwagens en ruim 2.100 bestelauto’s het centrum van Maastricht binnen. Met Zero Emissie Stadslogistiek(ZES) zetten overheden en ondernemers in op schoner transport. Dit is belangrijk voor onze gezondheid en voor een binnenstad waar het goed ondernemen, werken, wonen en recreëren is.

Logo zero-emissie

Persoonlijk advies 

Overstappen op bestel- en vrachtauto’s die elektrisch of op waterstof rijden, kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Wil je jouw eigen bedrijfssituatie in vertrouwen bespreken met een expert? Dat kan. Je kunt advies krijgen van een logistiek makelaar van Zuid-Limburg Bereikbaar.

Maak online een afspraak

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op Maastricht Bereikbaar. 

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen over Zero Emissie Stadslogistiek? Meld je aan voor de Nieuwsbrief Stadsaanpak Maastricht (zuidlimburgbereikbaar.nl)