sport en speelplek Belfort speeltoestel

Sporten en spelen in Belfort

Waar moeten we in Belfort aan denken als we het hebben over het verbeteren van de sport- en speelplekken? Dat horen we graag van je.  

Vul het online formulier in

Als je niet naar de bijeenkomst in Belfort kunt komen op 28 september, is dat geen probleem. Vul dan hieronder de korte enquête in. 

Praat mee over de sport en speelplekken buiten in Belfort

1. Maak je wel eens gebruik van de speelplek het dichtst bij je huis? Of kies je vaker voor een plek verder van huis omdat die groter of leuker is?
Kies waar je het meest gebruik van maakt
2. Vind jij dat er voldoende is voor alle leeftijden? Zowel voor kinderen als jongeren als senioren?
Ruimte voor tips, ideeën of opmerkingen

5. In Belfort  zijn veel (kleine) speelplekken die dicht bij elkaar liggen. We willen op 2 plekken van meerdere kleine plekken 1 grote sport- en speelplek maken.

A. We stellen voor om van de drie sport – en speelplekken, te weten: De Kremersdreef/ Ooftmengersdreef, de Hultersdreef en de Voldersdreef samen èèn grotere sport- en speelplek te maken.
Is dat een goed idee?
Zo ja, wat is daarvoor de beste plek?
B. We stellen voor de speeltoestellen aan de Wolkammersdreef en de Ebenistendreef/ Zeepziedersdreef te verplaatsen naar de Beeldsnijdersdreef
Is dit een goed idee?
Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht voor het versturen van dit formulier.