Aanpak parkeerdruk in woonwijken

In steeds meer wijken is vaak sprake van parkeeroverlast door de hoge parkeerdruk. Daardoor kunnen bewoners moeilijker een parkeerplek vinden in de buurt. De gemeente wil graag dat bewoners en hun bezoek in hun wijk kunnen parkeren. En dat bezoekers van de stad, forenzen en (langdurige) buitenlandse studenten meer op parkeerterreinen en in parkeergarages of op afstand op P+R- en P+W-terreinen parkeren. In de Omgevingsvisie wordt ook ingezet op een verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit.

Openbare ruimte groener maken

Daarnaast is in de Omgevingsvisie vastgelegd dat we de openbare ruimte groener maken en dat we plekken maken voor wateropvang om beter te kunnen omgaan met de effecten van klimaatverandering. Want in de toekomst krijgen we meer hete zomers en vaker hevige regenbuien. Dat betekent ook dat er minder plaats overblijft voor parkeren op straat.

Oplossing

Maar hoe gaan we daarvoor zorgen? Bij een hoge parkeerdruk kan de gemeente parkeermaatregelen invoeren: combiparkeren. Dat is vergunningparkeren gecombineerd met betaald parkeren. Waarbij bewoners of ondernemers een parkeervergunning gebruiken om te parkeren. Het doel van parkeermaatregelen is ervoor zorgen dat bewoners en hun bezoek in hun eigen wijk kunnen parkeren en de voorzieningen in de wijk bereikbaar blijven. Betaald parkeren zorgt dat de parkeerdrukte door andere (lang)parkeerders minder wordt. Mogelijk verplaatst de parkeerdruk daardoor naar omliggende wijken. Dat noemen we een waterbedeffect. Om dat te voorkomen wordt combiparkeren in een groter gebied ingevoerd dan alleen in het gebied waar de klachten spelen. 

Regels per gebied

In de Omgevingsvisie van 2020 is besloten dat we in het gehele stedelijke gebied, waar dat nog niet het geval is, combiparkeren invoeren. Het stedelijke gebied strekt zich uit van Brusselsepoort tot Geusselt (west-oost) en van Boschpoort tot en met Randwyck (noord-zuid).  In de overige gebieden doen we dat alleen als daarvoor draagvlak is en uit parkeermetingen blijkt dat er inderdaad sprake is van een hoge parkeerdruk . De gemeente werkt op basis van een planning en kan per jaar in maximaal 2 wijken combiparkeren invoeren.

Werkwijze

We werken volgens deze stappen:

 1. Er komen veel klachten binnen over parkeerdruk of het betreft een wijk in het stedelijke gebied waar nog geen combiparkeren is ingevoerd.
 2. Er wordt een planning gemaakt. In 2023 ronden we de invoering van combiparkeren in Wittevrouwenveld af. Tegelijkertijd gaan we ook aan de slag met het uitbreiden van combiparkeren in Scharn.
 3. De gemeente voert parkeerdrukmetingen uit als er veel klachten over parkeerdruk zijn. Er wordt dan op verschillende dagen en op verschillende tijden geteld hoeveel plekken er bezet zijn. Als uit de metingen blijkt dat er een parkeerbezetting is van 85 procent of meer bezetten plekken in meerdere straten, dan is de parkeerdruk te hoog.
 4. In grote gebieden vormen we een  klankbordgroep. Is een gebied waar we combiparkeren invoeren beperkt? Dan organiseren we bijeenkomsten waarbij alle bewoners welkom zijn.
 5. Samen met bewoners onderzoeken we zaken die van invloed zijn op de uitvoering van de parkeermaatregelen en werken we een voorstel uit.
 6. Na verwerking van de reacties neemt de gemeente een besluit.

 7. Daarna informeren we bewoners over de vervolgstappen zoals de vergunningsaanvraag en de regeling voor het laten parkeren van bezoek met korting. De parkeermaatregelen worden ingevoerd.
 8. De gemeente plaatst borden en betaalautomaten. Het is mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen.

De procedure (stap 1 tot en met 8) duurt ongeveer een jaar, afhankelijk van de situatie in de wijk.

Tot slot

In de afgelopen jaren heeft de gemeente in overleg met bewoners in een aantal wijken buiten het centrum betaald parkeren ingevoerd. Inmiddels hebben we:

 • in 2020 de parkeerdruk in Randwyck en aan de Mergelweg aangepakt
 • in 2021 de projecten parkeerdruk in Tuindorp en Annadal afgerond
 • in 2022 combiparkeren in alle straten van Boschpoort en Wyckerpoort ingevoerd.

Op dit moment werkt de gemeente samen met bewoners aan een oplossing voor: