Aanpak parkeerdruk in woonwijken

In steeds meer wijken is er sprake van parkeeroverlast door hoge parkeerdruk. Daardoor kunnen bewoners moeilijker een parkeerplek vinden in de buurt. Wij willen graag dat bewoners en hun bezoek makkelijk een parkeerplaats kunnen vinden. 

Parkeren bezoekers

We willen dat bezoekers van de stad meer op parkeerterreinen, in parkeergarages op P+R- of P+W-terreinen parkeren. In de Omgevingsvisie zetten we in op een verschuiving in mobiliteit. We stimuleren duurzame vormen zoals lopen en fietsen. Daarnaast willen we de openbare ruimte groener maken. We willen plekken maken voor wateropvang om beter te kunnen omgaan met de klimaatverandering. Want in de toekomst krijgen we meer hete zomers en vaker hevige regenbuien. Door deze redenen blijft er minder ruimte over voor parkeren op straat.

Hoe zorgen we daarvoor?

Bij een hoge parkeerdruk kan de gemeente parkeermaatregelen invoeren: combiparkeren. Dat is vergunningparkeren gecombineerd met betaald parkeren. Waarbij bewoners of ondernemers een parkeervergunning gebruiken om te parkeren. Het doel van parkeermaatregelen is ervoor zorgen dat bewoners en hun bezoek in hun eigen wijk kunnen parkeren en de voorzieningen in de wijk bereikbaar blijven. Betaald parkeren zorgt dat de parkeerdrukte door andere (lang)parkeerders minder wordt. Mogelijk verplaatst de parkeerdruk daardoor naar omliggende wijken. Dat noemen we een waterbedeffect. Om dat te voorkomen wordt combiparkeren in een 

Werkwijze

We werken volgens deze stappen:

 1. Er komen veel klachten binnen over parkeerdruk of het betreft een wijk in het stedelijke gebied waar nog geen combiparkeren is ingevoerd.
 2. Er wordt een planning gemaakt..
 3. De gemeente voert parkeerdrukmetingen uit als er veel klachten over parkeerdruk zijn. Er wordt dan op verschillende dagen en op verschillende tijden geteld hoeveel plekken er bezet zijn. Als uit de metingen blijkt dat er een parkeerbezetting is van 85 procent of meer bezetten plekken in meerdere straten, dan is de parkeerdruk te hoog.
 4. In grote gebieden vormen we een klankbordgroep. Is een gebied waar we combiparkeren invoeren beperkt? Dan organiseren we bijeenkomsten waarbij alle bewoners welkom zijn.
 5. Samen met bewoners onderzoeken we zaken die van invloed zijn op de uitvoering van de parkeermaatregelen en werken we een voorstel uit.
 6. Na verwerking van de reacties neemt de gemeente een besluit.
 7. Daarna informeren we bewoners over de vervolgstappen zoals de vergunningsaanvraag en de regeling voor het laten parkeren van bezoek met korting. De parkeermaatregelen worden ingevoerd.
 8. De gemeente plaatst borden en betaalautomaten. Het is mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen.

De procedure (stap 1 tot en met 8) duurt ongeveer een jaar, afhankelijk van de situatie in de wijk.

Tot slot

In de afgelopen jaren heeft de gemeente in overleg met bewoners in een aantal wijken buiten het centrum de parkeerdruk aangepakt:

 • in 2020 is de parkeerdruk in Randwyck en aan de Mergelweg aangepakt
 • in 2021 zijn de projecten parkeerdruk in Tuindorp en Annadal afgerond
 • in 2022 is combiparkeren in Boschpoort en Wyckerpoort ingevoerd.
 • In 2023 is combiparkeren in Wittevrouwenveld ingevoerd
 • In 2024 is combiparkeren in Scharn ingevoerd