23 mei 2022 - Verhaal

Fietslessen voor anderstalige jongeren uit Maastricht

170 jongeren in Maastricht hebben kennis gemaakt met de fiets! Kinderen tussen de 12 en 18 jaar, afkomstig uit Eritrea, Oekraïne en Syrië, kregen fietsles.

Meedoen in Maastricht

Het fietsprogramma was een initiatief van Meedoen in Maastricht.  Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’, bieden Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilots aan in Limburg, waaronder de pilot ‘Meedoen in Maastricht’. Om invulling te geven aan deze pilot, sloegen de gemeentelijke onderdelen Kaleidoscoop en Maastricht Sport de handen ineen, om er samen voor te zorgen dat meer kinderen en jongeren mee kunnen doen aan sportieve of culturele activiteiten.

Leerlingen van het NOVO College, de school die taalonderwijs geeft aan nieuwkomers in Nederland, stapten op de fiets. Op de school zitten leerlingen van diverse nationaliteiten. Kinderen van expats, immigranten, asielzoekers, statushouders of vluchtelingen.

Sociaal, actief en leren over verkeersveiligheid

Merlijn Roede is docent bij NOVO College en vertelt: “We doen vaker sport- of beweegactiviteiten met onze leerlingen. Deze fietslessen zijn nieuw. De meeste scholieren zijn er heel enthousiast over! Het is belangrijk dat de scholieren goed leren fietsen, vooral in het kader van de verkeersveiligheid.” Dankzij de lessen kunnen kinderen die nieuw zijn in ons fietslandje zich op een veilige en gezonde manier verplaatsen.  

De kinderen en jongeren leerden fietsen bij Velorium Outdoor Sport & Bikepark. Sjef Eijmael, fietsspecialist en initiatiefnemer van Velorium, vertelt: “De meeste jongeren hadden nog geen fietservaring, maar ze pakken het heel snel op. Ook het sociale, sportieve en avontuurlijke aspect is belangrijk. De kinderen zijn met plezier samen actief buiten bezig.

Juist voor deze doelgroep is het heel goed om iets nieuws te leren en actief bezig te zijn. Het geeft zelfvertrouwen! Sjef voegt toe: “Fietsen is veelzijdig, uitdagend en je moet op jezelf vertrouwen. Je ziet de trots van een kind groeien als het fietsen steeds beter gaat.”

Mooie combinatie:  ervaring voor kinderen en studenten

Derdejaars studenten van het CIOS organiseerden het fietsprogramma. Zij begeleiden de kinderen en doen zo ervaring op met organiseren en lesgeven.

“Het is eigenlijk een perfecte combinatie”, aldus Sjef. “De CIOS-studenten leren, de kinderen leren! Een topsamenwerking tussen de scholen, Maastricht Sport en het Bike Park.”

Verbinding en samenwerking

“Dit is inderdaad een heel mooi voorbeeld van hoe verschillende organisaties samen kunnen werken“ haakt wethouder Bert Jongen (Sport) hier op aan. ”Fietsen is gezond vanwege de beweging die je ervan krijgt. Ook als je niet aan sport doet, maar de fiets als vervoermiddel gebruikt.”

De lessen vonden plaats bij Velorium, Outdoor Sports & Bikepark. Sinds juli 2021 is dit Bike Park gevestigd aan de Maastrichterweg. Het park is nog volop in ontwikkeling, er komt bijvoorbeeld een jump line voor ervaren fietsers. Velorium biedt fietslessen en begeleiding aan voor alle leeftijden. Voor particulieren en via scholen, stichtingen en zorginstellingen. Velorium is een stichting die sporten als middel ziet, niet als doel. Het doel is mensen vitaler te maken.