18 december 2023 - Verhaal

Een Armeens thuis midden in Pottenberg

De enige Armeens-apostolische kerk in Limburg staat in Pottenberg. En hoewel de locatie puur toeval is, heeft de kerk wel een speciale plek in de wijk. “Bewoners kennen ons”, vertelt bestuurslid Armand Karaoglan. “Het buurtnetwerk vergadert hier en we doen mee aan buurtactiviteiten.” 

Van Wittevrouwenveld naar Pottenberg  

In de kerk herinnert een plaquette aan de oorsprong van het gebouw. In 1960 werd de eerste steen gelegd, pastoor Hulsmans was de eerste pastoor. Enkele jaren geleden werd de katholieke Christus’ Hemelvaart kerk echter aan de dienst onttrokken. Armand: “Wij zaten destijds in de H. Guliëlmuskerk in Wittevrouwenveld, maar die locatie was eigenlijk te klein voor ons.” De Armeense gemeenschap in Limburg wordt geschat op 2000 personen. De leegstaande kerk aan het Potterieplein was dé oplossing. In 2012 is de verhuizing een feit. 
“We hebben nu ook plek voor de zondagschool en een ruime parochiezaal.”  

Positief Pottenberg Armand Karaoglan

Feest 

“Op 26 januari 2013 wordt de kerk plechtig ingewijd en hebben we een groot openingsfeest gehouden. Onze diensten zijn altijd openbaar, mensen zijn van harte welkom.” De gemeenschap doet mee aan buurtactiviteiten, draagt bij aan de braderie en feest 60 jaar Pottenberg mee. “Wij vieren kerst op 6 januari, maar 24 december komt beter uit, vanwege de vrije dagen”, lacht hij. “En dus deden we mee met de kerstviering in Pottenberg.” Het buurtnetwerk vergadert er inmiddels regelmatig.  

Binding met de wijk 

Het contact met buurtbewoners is verder nog niet heel intensief. “We zitten hier niet permanent. Onze dienst is een keer per maand, nu we nog geen vaste priester hebben.” Daar komt vanaf 1 september verandering in. “We hebben hem geadviseerd zo snel mogelijk de taal te leren. Onze religie staat natuurlijk centraal, maar integratie is net zo belangrijk. Dat betekent dat je soms oude gewoonten moet loslaten.” De priester hoopt zelf in Pottenberg te kunnen wonen. Ook dat draagt bij aan de binding met de wijk.

Speciale band 

De Armeense gemeenschap leeft verspreid over de wereld. Dat betekent dat ze naast het Armeens ook de taal spreken van het land waar ze wonen. “Met als gevolg dat je tijdens een dienst bij ons wel zes, zeven talen om je heen hoort”, lacht Armand. “Wist je dat Maastricht een hele speciale band heeft met Armenië? Zo komt Sint Servaas uit Armenië. Al sinds de jaren ’40 zijn er contacten tussen de Servaaskerk en Armenen. En we lopen elk jaar mee met de processie door de binnenstad.”  

Je eigen thuis 

In de parochiezaal hangt zowel een foto van de Katholicos, het kerkelijk hoofd van de Armeens Apostolische kerk, als van paus Franciscus. “We hebben een hele goeie band met de Rooms-Katholieke kerk. Er zijn veel overeenkomsten, we hebben vaak dezelfde tradities, maar met kleine verschillen.” Armand hoopt dat toekomstige generaties Armenen zich thuis voelen in de kerk in Pottenberg. “Het is van belang om je eigen plek te hebben. Daar heeft iedereen behoefte aan.”