15 september 2022 - Artikel

Stichting Amiepedia brengt de geschiedenis van Amby in beeld

Op dinsdag 30 augustus mocht Frans Bastiaens, wethouder van Cultureel Erfgoed het eerste exemplaar van de bundel met 11 oude foto’s van het voormalige zelfstandige dorp Amby in ontvangst nemen.

Frans Bastiaens: “Stichtingen zoals Amiepedia houden het immaterieel erfgoed in Maastricht levend. Het fotomapje zorgt voor een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en vormt tegelijkertijd een venster naar de toekomst.”

De website Amiepedia geeft een interessante kijk in de mensen, de natuur en het dagelijkse leven van de huidige wijk Amby.

De vrije encyclopedie over Amby, waaraan iedereen kan meehelpen, is bovendien actief op Facebook, Instagram en Twitter. Met de verkoopopbrengst van het fotomapje (7.50 euro) wil Amiepedia de kosten voor de website dekken.

Amiepedia wethouder Bastiaens en 2 inwoners van Amby met boekje