26 januari 2022 - Artikel

Stadsvisie 2040: perspectief voor een gezonde stad

Maastricht heeft sinds gisteren een nieuwe stadsvisie. ‘Perspectief voor een gezonde stad’ prijkt als titel op de kaft. De gemeenteraad stemde er gisteren in meerderheid mee in.

De stadsvisie vertelt ons op hoofdlijnen waar we richting 2040 als stad samen naartoe werken. Het is een leidraad en een handboek. Dat boek bestaat trouwens uit niet uit 1 deel, maar in totaal uit 5 delen. Want er zijn nog 4 visies: de omgevingsvisie en de cultuurvisie die in 2019 en 2020 zijn vernieuwd. En de economische en sociale visie. Die 2 laatste visies zijn in samenhang met de stadsvisie opgesteld, maar werden al in december 2021 vastgesteld. Deze 4 visies geven op thema meer concrete handen en voeten aan de meer algemene stadsvisie. Met de vastgestelde stadsvisie is de 5-delige serie Maastricht van morgen compleet.

Samen

De visies kwamen tot stand met inbreng van de stad. Afgelopen jaar haalden we tijdens verschillende bijeenkomsten en op andere manieren input op bij inwoners, verenigingen, ondernemers, partners en andere organisaties. De stadsvisie is een handboek voor én van de stad. Dank aan iedereen die meedacht.

Hoe verder?

Op basis van deze visies gaan we aan de slag met uitwerking van de doelen en ideeën en met communicatie over de visies. In maart vinden de gemeenteraadverkiezingen plaats. De visies zijn ook startdocumenten voor de nieuwe raad. De Stadsvisie 2040 benoemt de thema's, maar het is nog lang geen uitgemaakte zaak hoe we die gezonde stad gaan bouwen. Dat doen we door bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties samen met de gemeente aan deze belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen te laten werken. Het Maastricht van morgen is niet het einde, maar het begin van een reis die we samen gaan maken.

Meer informatie

Meer informatie staat op de pagina Maastricht van morgen.