12 april 2023 - Artikel

Stadsbestuur op bezoek in Maastricht Oost

Het stadsbestuur bezoekt alle 7 stadsdelen van Maastricht. De 5e kennismaking was op 8 februari in Maastricht Oost. Een kort verslag.

Na de bezoeken aan de stadsdelen Maastricht Noord, Centrum, West, Zuid en Noord-West, is het vanavond de beurt aan stadsdeel Oost. Het hele college is aanwezig in een ruimte van MVV stadion De Geusselt om kennis te maken, in gesprek te gaan en te luisteren naar wat er in de wijken Scharn, Heer, Amby, Wyckerpoort en Wittevrouweveld speelt. Met 78 inwoners is het de drukst bezocht avond tot nu toe.

Stad van verbondenheid

De stadsdeelbezoeken komen voort uit de ambitie van het coalitieakkoord: ‘Maastricht, Stad van verbondenheid’ om de inwoners van Maastricht meer op te zoeken en de afstand tussen stadhuis en buurten te verkleinen. Daarvoor zijn onder andere stadsdeelwethouders aangesteld.

Kennismaking met college, stadsdeelwethouder en –coördinator

Stadsdeelwethouder Hubert Mackus trapt af en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Vervolgens stellen de andere collegeleden zich voor en benoemen hun portefeuille. De burgemeester maakt een compliment aan alle aanwezige inwoners. Het zijn moeilijke tijden om bij elkaar te blijven. Daarom zijn avonden als deze belangrijk. Ze hoopt op een goed gesprek en een mooie avond. Wethouder Mackus licht toe dat de avond vooral bedoeld is om het gesprek met elkaar aan te gaan: wat gaat er goed, waar liggen kansen en uitdagingen, en wat kan er beter? Stadsdeelcoördinator Pieter van der Waa stelt zich ook voor. Hij is het aanspreekpunt voor zaken in stadsdeel Oost. Inwoners kunnen hem bereiken via het e-mailadres stadsdeel.oost [at] maastricht.nl (stadsdeel[dot]oost[at]maastricht[dot]nl).

Quiz

De avond begint met een quiz over het stadsdeel. Sinds wanneer hoort Heer bij Maastricht? Hoe ziet het wapen van Amby eruit? Wie schreef een boek ter gelegenheid van 100 jaar Wyckerpoort? Welke kunstenaar maakte de Engel van Maastricht op de rotonde van de Groene Loper? Om tot 1 winnaar te komen, is een extra quizvraag nodig. Hoeveel inwoners telt stadsdeel Oost? Met 27.000 inwoners is de winnaar dichtbij het juiste antwoord (29.705 inwoners). De winnaar wordt getrakteerd op bonbons.

Tafelgesprekken

Na de quiz worden de aanwezigen opgesplitst in 8 groepen. Elke groep neemt plaats aan een tafel samen met 1 van de collegeleden om in gesprek te gaan over het stadsdeel. De wensen, zorgen, verbeter- en aandachtspunten worden genoteerd op een grote kaart. Na een half uur wisselen de inwoners naar een volgende tafel/collegelid voor een 2e gespreksronde.

De avond verloopt in een prettige sfeer. De gesprekken zijn geanimeerd en er wordt met interesse naar elkaar geluisterd. Veel onderwerpen passeren de revue, zoals verkeersveiligheid, afval, fiets parkeren en leefbaarheid. Ook thema’s als gemeenschapshuizen, woningbouw en geluidsoverlast komen aan bod. Daarnaast worden diverse kleinere knelpunten worden naar voren gebracht zoals niet werkende verlichting, de kwaliteit van speeltuintjes en het onderhoud van de openbare ruimte op sommige plekken. Bewoners uit Heer vertellen over hun verzakte woningen. Zij voelen zich niet serieus genomen, omdat geen van de betrokken partijen verantwoordelijkheid neemt.

Complimenten zijn er ook: voor het opstarten van een burgerbegroting en burgerberaad, het realiseren van groen op plekken in Heer en de aanleg van de fietstunnel aan de Sibemaweg. Terugkerend thema is het goed en tijdig informeren van inwoners en het sneller en eenduidiger helpen van burgerinitiatieven. Alleen zo houd je mensen enthousiast en betrokken, klinkt het.

Goed gesprek

Na afloop van de tafelgesprekken vat wethouder Mackus de avond samen en gaat kort in op enkele veel gehoorde wensen en zorgen, zoals de toekomst van de Groene Loper, genoeg ontmoetingsplekken in de wijk en een toenemend gevoel van verkeersonveiligheid. Het is belangrijk  om ook na deze avond in gesprek te blijven, om te blijven luisteren, verwachtingen te scheppen en duidelijk te zijn over wat wel en niet kan. Rechtstreeks contact (‘niet van kastje naar de muur’) met een gemeentelijk aanspreekpunt is daarbij onmisbaar. Het verslag wordt binnen 2 weken toegestuurd. Eventuele aanvullingen op het verslag of de avond kunnen worden doorgegeven op het e-mailadres stadsdeel.oost [at] maastricht.nl (stadsdeel[dot]oost[at]maastricht[dot]nl)

Bekijk de uitkomsten van de avond