23 januari 2023 - Artikel

Stadsbestuur op bezoek in Maastricht Noord

Het stadsbestuur bezoekt alle 7 stadsdelen van Maastricht. De 3e kennismaking was op 11 januari in Maastricht Noord. Een kort verslag.

College ‘komt over de brug’ en gaat in gesprek met bewoners van Stadsdeel Noord

Het college ging woensdag 11 januari 2023 letterlijk de brug van Borgharen over om in de sfeervolle locatie Haarderhof in gesprek te gaan met inwoners van Stadsdeel Noord (Borgharen, Itteren, Limmel, Nazareth, Beatrixhaven en Meerssenhoven). Het doel van deze stadsdeelbezoeken is om met elkaar het gesprek aan te gaan, om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Alle 7 wethouders zijn aanwezig. De burgemeester is helaas geveld door een griep.

Verwachtingen

De stadsdeelbezoeken komen voort uit de ambitie van het coalitieakkoord: ‘Maastricht, Stad van verbondenheid’ om de inwoners van Maastricht meer op te zoeken en de afstand tussen stadhuis en buurten te verkleinen. Daarvoor zijn onder andere ‘stadsdeelwethouders’ aangesteld. Na de 2 bezoeken aan Maastricht West en het Centrum was het woensdag 11 januari de beurt aan Maastricht Noord. Stadsdeelwethouder Alex Meij mocht de circa 40 aanwezigen verwelkomen.

Kennismaking met wethouder en stadsdeelcoördinator

Nadat iedereen is voorzien van een kopje koffie en thee en een stukje vlaai, trapt stadsdeelwethouder Noord Alex Meij de avond af. Hij legt uit dat deze avond vooral bedoeld is om het gesprek met elkaar aan te gaan. Wat gaat er goed? Waar liggen kansen en wat zijn de uitdagingen? Ook wordt het woord gegeven aan Mariëlle Munnecom. Zij is stadsdeelcoördinator en het aanspreekpunt voor zaken die er in Noord spelen. Zij geeft aan dat zij voor alle bewoners bereikbaar is via het e-mailadres stadsdeel.Noord [at] maastricht.nl.  

Quiz

De avond start met een quiz over het stadsdeel Noord, waarbij de eerste vraag gaat over het acteertalent van wethouder Meij. De vervolgvragen zijn serieuzer van aard en zeker niet gemakkelijk. Ze vragen behoorlijk wat kennis over de buurten. Het blijkt dat het met deze kennis wel goed zit. De winnaar krijgt van de wethouder een lekker doosje bonbons overhandigd.

Tafelgesprekken

Na de quiz worden de aanwezigen opgesplitst in 7 groepen. Iedere groep neemt plaats bij 1 van de wethouders om thema's te bespreken die er spelen. Aan de hand van een kaart van het gebied worden onderwerpen besproken. De avond verloopt in een heel prettige sfeer. De gesprekken zijn geanimeerd en er wordt met oprechte interesse naar elkaar geluisterd. Wat gaat er goed en wat kan en moet er beter? Veel onderwerpen komen ter tafel zoals de verkeersverbindingen; de noodzakelijke verbetering van de brug in Itteren en wanneer wordt die fietsbrug in Borgharen gerealiseerd? Ook woningbouw komt ter sprake zoals de wens voor huizen voor jongeren en senioren. Ook de Maas en haar oevers is onderwerp van gesprek en het onderhoud van de wegen.

Blijven luisteren naar elkaar

Na afloop van de tafelgesprekken vat wethouder Meij de besproken thema's samen. Hij benadrukt dat het belangrijk is om te blijven luisteren naar elkaar en het gesprek met elkaar te voeren. Na afloop volgt nog een borrel, waarin alle onderwerpen nog eens informeel worden besproken en de enthousiaste gesprekken dunnetjes worden overgedaan.