28 november 2023 - Artikel

Sint Caecilia-viering in Wittevrouwenveld

Op zondagochtend 26 november 2023 vond in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld het Caeciliafeest van Harmonie De Gele Rijders plaats.

In de kerk vond een viering plaats om stil te staan bij de (overleden) leden van Harmonie De Gele Rijders. 

Een stukje geschiedenis

Harmonie De Gele Rijders werd in 1927 opgericht onder de naam R.K. Harmonie Sint Caecilia. Helaas werd de harmonie tijdens de Tweede Wereldoorlog op non-actief gezet. De instrumenten werden gelukkig veilig opgeborgen. In september 1944 werd Maastricht bevrijd. De harmonie werd nieuw leven ingeblazen en de repetities werden hervat. Dat was echter van korte duur want de repetities werden daarna onderbroken door bombardementen.

Vanaf februari 1945 werden de activiteiten definitief hervat en bij de bevrijding van het hele land trok de harmonie er weer op uit. In 1946 volgde de 1e naoorlogse concertreis buiten Maastricht en het 1e stadsconcours vond plaats op Fort Sint-Pieter. Tot 1954 trok het korps uit in burgerkledij zoals de meeste Maastrichts harmonieën en fanfares dat deden. De patsje van voor de oorlog waren inmiddels wel vervangen door nieuwe hoofddeksels naar het model van de Franse politie. Rond deze tijd werd ook het allereerste vaandel (niemand weet waar die gebleven is) vervangen door een nieuwe.

Een aantal jaren had de harmonie het daarna moeilijk. Pas vanaf 1955 begon het beter te gaan. Dat was deels te danken aan Constant Hoen die in 1955 aantrad als voorzitter. Hij stond destijds bekend als de burgemeester van Wittevrouwenveld. In 1957 onderging de harmonie een heuse metamorfose. De harmonie ging op zoek naar een nieuw uniform. Dat moest iets bijzonders zijn want wat andere bekende Maastrichtse korpsen droegen was ook niet mis. 

Het toenmalige bestuur deed een gouden greep bij de keuze voor het gala-uniform van een Nederlands legeronderdeel; het korps Rijdende Artillerie dat stamt uit 1842. De harmonie had toestemming van verschillende korpsen gekregen voor het voeren van deze uniformen. Door de uitbundige gele uniformen werden de artilleristen al van oudsher Gele Rijders genoemd. Die naam ging als vanzelf over op harmonie Sint Caecilia. Sinds 1957 voert de harmonie dus een dubbele naam: R.K. Harmonie St. Caecilia - De Gele Rijders.

Bronnen

Tekst: George Seelen, buurtredacteur ThuisinMaastricht, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Maastricht 

Foto's: https://www.georgemaastricht.nl/442967688/st.-caecilia-viering-2023