19 oktober 2021 - Artikel

Op zoek naar betrokken studenten

De opkomst lag iets lager dan verwacht, maar dat kan te maken hebben met de start van de tentamens. Toch is Match Maastricht tevreden over het evenement Get Involved, waarbij verschillende maatschappelijke organisaties zich presenteerden in het Studenten Service Centrum.

mensen

Er zijn brownies, muntsnoepjes, appels en Limburgse vlaai. De organisaties die deelnemen aan de informatiemarkt Get Involved hebben hun merchandise afgestemd op hongerige studenten, zo lijkt het. Tussen de pennen en notitieboekjes die ook mogen worden meegenomen, valt een aantal groene exemplaren van de Koran op. “Hij is wel in het Engels”, verontschuldigt Ghizlan Rebbah , voorzitter van de Muslim Student Association Nour, zich. Door hier aanwezig te zijn, hoopt ze meer studenten bekend te maken met de vereniging, die zo’n 2,5 jaar bestaat. “Ons doel is om studenten een plek te bieden waar ze zich thuis voelen. MSA Nour is een fijne community, die allerlei evenementen organiseert. Zoals een potluck picknick met gerechten uit het land van oorsprong van de deelnemers, lezingen en bijvoorbeeld het project ‘Ramadan in a box’. Daarbij hebben we samen met het Refugee Project tijdens de ramadan achthonderd foodboxen uitgedeeld aan vluchtelingen.” De meer dan tachtig leden zijn voornamelijk UM-studenten, de voertaal is Engels. Zeker nu er weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn, hoopt Ghizlan dat meer mensen de weg naar MSA Nour weten te vinden.

Klusjes

Sommige deelnemers aan de markt richten zich uitsluitend op studenten, maar er zijn ook maatschappelijke organisaties aanwezig. De Deken Hannemanstichting, die onder meer klusjes uitvoert voor hulpbehoevende inwoners van Maastricht, doet voor het eerst mee. Studenten vormen voor de stichting een geschikte doelgroep om het vrijwilligerscorps uit te breiden. Hoewel het soms wel lastig is dat lang niet alle studentenvrijwilligers Nederlands spreken.

Sinds twee jaar heeft Match Maastricht de organisatie van de informatiemarkt overgenomen van het Center for European Studies. “Wij proberen meer lokale initiatieven te betrekken”, vertelt Hanna Hesemans van Match. “Ons doel is tweeledig: de vrijwilligersorganisaties die meedoen, leren elkaar onderling kennen én we informeren de studenten over maatschappelijke initiatieven waar ze zich aan kunnen verbinden.”

Ambassadeurs

Wethouder Bert Jongen, die onder meer studentenzaken in zijn portefeuille heeft, hoort het geïnteresseerd aan. Hij is van mening dat de verhoudingen tussen studenten en bewoners de laatste jaren zijn verbeterd, mede dankzij de inspanningen van Match en het programma StudentenStad. “Maar we moeten blijven investeren om de studenten te betrekken bij de Maastrichtse gemeenschap. De vele initiatieven die er zijn, helpen daarbij. Je kunt niet verwachten dat alle studenten na hun studie in Maastricht blijven wonen. Maar we kunnen er wel voor proberen te zorgen, dat zij ambassadeurs worden voor de stad.”

Door:  Meyke Houben

mensen
mensen