17 augustus 2021 - Artikel

Officiële start eerste Bewonerskrachten van Woonpunt

Sinds 14 juni zijn de eerste Bewonerskrachten van Woonpunt aan de slag in Pottenberg. Op 10 juni reikten bestuurder Wim Hazeu en manager Klant & Leefbaarheid Ruud van den Heuvel van Woonpunt certificaten uit aan de eerste Bewonerskrachten van de woningcorporatie. Deze Bewonerskrachten hadden geleerd waar ze op moeten letten en hoe ze het beste hun buurtgenoten kunnen benaderen.

De Bewonerskrachten stonden te popelen. Arno Voorts uit Pottenberg: “Ik ben benieuwd wat we tegenkomen, hoe mensen ons gaan benaderen en hoe ze zullen reageren. Mijn doel is om de buurt meer leefbaar te maken. Niet iedereen zorgt even goed voor zijn voortuin. Er worden spullen gestald zoals winkelwagentjes. Dat zou ik graag anders zien. De voortuintjes zijn toch het gezicht van de buurt.”

Veel enthousiasme

Bewonerskrachten zijn bewoners die vrijwillig een oogje in het zeil houden wat betreft de leefbaarheid in de buurt en het goede voorbeeld geven. Bij de huurders van Woonpunt kan dit initiatief op veel enthousiasme rekenen. Uit buurtonderzoek bleek dat maar liefst 95 procent van de bewoners voorstander is van het starten met Bewonerskrachten. Ze verwachten dat dit bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en de sociale contacten verbetert.

Ogen en oren in de wijk

Ruud van den Heuvel: “Er zit veel kracht bij onze bewoners. Bovendien weten zij het beste hoe het is om in onze woningen te wonen, in onze buurten te leven. Daarom vinden we het belangrijk om ze actief te betrekken bij het schoon en veilig houden van hun omgeving. De lijntjes met onze medewerkers zijn kort. Als Bewonerskrachten onveilige situaties signaleren, dan geven ze dat direct door en kunnen wij voor een oplossing zorgen. Zo zijn ze als het ware onze ogen en oren in de wijk.”

Meer teams volgen

Het team start met hulp van medewerkers van Strategische WijkAanpak (SWA) en de buurtcoördinatoren van Woonpunt. De bedoeling is om de inzet van Bewonerskrachten uit te breiden naar andere wijken, ook in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek.