15 november 2022 - Artikel

Meer beweging voor Maastrichtse basisschoolleerlingen

Het succesvolle programma Gezond Kindcentrum in Beweging gaat de komende vijf jaar door! Dit programma gaat over meer bewegen en gezonde voeding op school. En het is duidelijk geworden dat deze gezamenlijke aanpak werkt! Basisschoolleerlingen bewegen meer en blijven ook in de bovenbouw actief.

Kindcentrum in Beweging 1
Wethouder Hubert Mackus en wethouder Johan Pas laten zich van hun actieve kant zien

In een sportieve sfeer ondertekenden vorige week alle partijen een nieuw  Gezond Kindcentrum in Beweging  convenant in Kindcentrum De Vlinderboom.

Vlinderboom

Kim van der Put is leerkracht van groep 5 van Kindcentrum de Vlinderboom in Heer. Zij  vertelt over haar ervaringen met de aanpak Gezond Kindcentrum in beweging.

“Ik ben heel enthousiast over deze aanpak! De resultaten zijn geweldig en de kinderen vinden het heel leuk” vertelt Kim.

De Vlinderboom heeft 3 vakleerkrachten voor 'bewegingsonderwijs'. Die begeleiden alle leraren met het beweegprogramma op school.  
Ook geven de vakleerkrachten de gymlessen. Hierdoor zijn de gymlessen beter en leuker geworden.  Verder worden in de schoolpauzes ALO studenten ingezet voor extra sport/beweeg activiteiten. Maar het belangrijkste is dat alle leerkrachten beweging hebben opgenomen in alle schooldagen.

Kindcentrum in Beweging 3
Leerkracht Kim van der Put van De Vlinderboom

Bewegend leren

Kim geeft wat voorbeelden uit de praktijk van een actieve en gezonde schooldag!  

“We hebben altijd een actieve opstart van de dag. Met een wandeling, een ‘Just Dance’ dansje of wat ochtendgymnastiek. Tussen de lessen door worden ‘energizers’ ingezet. Dat kan een beweegspel of een dansje zijn tussen de lessen door. Daardoor zitten de kinderen niet te lang en ze kunnen zich erna ook beter concentreren.”

Sowieso hoeven de kinderen niet lang te zitten want er is verstelbaar meubilair. De tafeltjes kunnen omhoog en omlaag zodat ze afwisselend kunnen zitten of staan!

Kim vervolgt: “Het schoolplein is ingericht zodat de kinderen bewegend lerend activiteiten kunnen doen. Bijvoorbeeld cijfers leren, tellen, klok kijken. Zo brengen we de les tot leven op het schoolplein! We gebruiken 3 2 1 start, een pakket met beweegactiviteiten. Dit kan gekoppeld worden aan diverse vakken zoals aardrijkskunde of spelling. Verder maken we minstens 3x per week een wandeling met de kinderen in het kader van de ‘daily mile’.”

Er wordt ook aandacht besteed aan gezonde voeding. Iedere woensdag worden de kinderen gestimuleerd zo veel mogelijk groente en fruit te eten. Dit wordt extra interessant gemaakt door 'scores' bij te houden.

Behoeftes van elk kind

En er wordt goed gekeken naar de individuele behoeftes van elk kind. Er is een grabbelbox waarbij een kind, die dat nodig heeft op dat moment, even individueel een beweegmoment krijgt.

Sowieso krijgt ieder kind een beweegprogramma op maat. Kim legt uit: “ Bij de Vlinderboom doen we een soort toets oftewel scan voor motorische vaardigheden. Twee keer per schooljaar wordt dit gecheckt bij de kinderen. Zo wordt in kaart gebracht hoe de kinderen het doen op welk vlak. Net zoals je een rekentoets analyseert, worden ook beweegresultaten bekeken. Zo kunnen we perfect inspelen op de behoeften en wensen van de leerlingen.”
Er is ook een goede samenwerking met ouders. Als een kind dat nodig heeft, kan er worden overlegd met de ouder over bijvoorbeeld een fysio behandeling of een naschoolse sport.

Wat merken de kids er zelf van en hoe zijn hun reacties?

“De kinderen zijn heel enthousiast en betrokken” aldus Kim. “Ze vinden het bewegend leren erg leuk. Het maakt de schooldag afwisselend. Ze leren de lesstof spelenderwijs. Schoolprestaties verbeteren. En de speciale gymleraren vallen in de smaak, de kinderen doen graag en actief mee aan gym.”
 

Gezond Kindcentrum in Beweging is een unieke samenwerking tussen: MosaLira, Kom Leren, MIK/PIW, Samen Spelen, JOGG/GGD, Maastricht Vitale Stad en Fontys Sport Hogeschool.

Benieuwd naar de toekomstvisie van Gezond Kindcentrum in Beweging? Lees meer op Gezond Kindcentrum in Beweging verlengd (maastrichtsport.nl)


 

Kindcentrum in beweging 1