7 december 2021 - Artikel

Korte terugblik bijeenkomst over skatebanen in september

Op 15 september vroegen we je wat je van de skatebanen in Maastricht vond. We organiseerden op 29 september een bijeenkomst. In dit artikel vind je de terugblik.

You can find the English translation below

Om te beginnen dank aan iedereen die er was om mee te praten! Dankzij jullie hebben we als gemeente goed zicht op de wensen. Dat is heel fijn, want nu kunnen we ons beleid daar zoveel mogelijk op afstemmen.

Wensen voor de toekomst

We hebben vaak de wens voor uitbreiding van de skatersmogelijkheden gehoord. Zowel voor een overdekte locatie in bijvoorbeeld een loods of de Radium, als voor locaties buiten. Bijvoorbeeld de parkeerplaatsen naast het Geusseltpark of speeltuin Fort Willem. Ook de Groene Loper werd genoemd.
 
Ideeën voor de parken op de Griend en onder de John F. Kennedybrug
Het was al duidelijk dat we het skatepark onder de John F. Kennedybrug gaan renoveren. Jullie tip om een betonvloer aan te leggen in plaats van asfalt is heel nuttig. Op beide parken zien jullie graag een watertappunt, afvalbakken, verlichting en zitjes. Ook suggereerden jullie om een bord met gebruiksafspraken neer te zetten op de skateparken. Op het grote park op de Griend willen jullie graag nieuwe onderdelen erbij. Jullie noemden een mini ramp, een mellow vertical ramp, extra rails en een skatebowl.

Hoe nu verder? Op de korte en langere termijn

De renovatie van de baan onder de John F. Kennedybrug hebben we opgepakt en voeren we zo spoedig als mogelijk uit. Daarnaast doen we wat we op korte termijn binnen het bestaande budget kunnen doen. Korte termijn is vanaf nu tot over een jaar.
 
Voor de langere termijn bekijken we wat er voor wensen zijn in heel Maastricht voor de openbare sport- en speelplekken. Dat doen we tot en met het voorjaar of begin zomer van 2022. De bijeenkomst met jullie was de eerste in een lange serie. Na alle bijeenkomsten kunnen we een plan maken voor de langere termijn. Dat leggen we vervolgens aan de gemeenteraad voor.

You can find the English translation below

afbeelding skatebanen

Short resume meeting 2021/09/29


First of all, thanks to everyone who came to talk to us. Your input has given the municipality a good idea of what you would like. That will help us to tailor our policy as much as possible to your wishes and needs.  

Wishes for the future

We have often heard that skaters would like to see more skate facilities made available. They would like both a covered location, for example in a warehouse or the Radium, and more outdoor locations, for example in the car parks next to Geusselt Park or the Fort Willem playground. The Groene Loper has also been mentioned.

Ideas for the skate parks in Griend Park and under the John F. Kennedy Bridge

We had already decided to renovate the skate park under the John F. Kennedy Bridge. Your tip about laying a concrete floor instead of asphalt is a very useful one. You would like to have drinking fountains, waste bins, lighting and benches at both parks. You also suggested putting up a sign with user rules at the skate parks. You would like to add new features to the large skate park in Griend Park. You mentioned a mini-ramp, a mellow vertical ramp, extra rails and a skate bowl.

What next? Short term and long term

We have taken up the renovation of the track under the John F. Kennedy Bridge and will carry it out as soon as possible. In addition, we will do what we can in the short term within the existing budget. Short term means between now and a year from now.

In the longer term, we are looking at what people throughout Maastricht want in terms of public sports and recreational areas. We will be doing this untill the end of spring or the start of summer 2022. Our talk with you was the first in a long series of meetings. After all meetings we will be able to prepare a plan for the longer term. We will then present this plan to the municipal council.