8 juni 2022 - Artikel

Eerste steenlegging nieuwbouw Blauwe Loper 

Eind 2021 is aannemer Van Wijnen in opdracht van Servatius begonnen met de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw aan de Blauwe Loper in Mariaberg. De bouw verloopt voorspoedig. Vandaag hebben leden van de bewonerscommissie samen met de directie van Van Wijnen en Servatius en wethouder Gert-Jan Krabbendam de eerste steen gelegd.

Thuiskomen aan de Blauwe Loper

Inmiddels is de bouw al een eind op weg. Iedere dag ziet men beweging en vooruitgang op het bouwterrein. “We hopen dat de nieuwbouw zorgt voor een gevoel van thuiskomen voor alle bewoners, oude en nieuwe. Een gevoel van saamhorigheid, gezelligheid en een positief buurtgevoel. Kortom we zijn trots op de wijk.” zegt Ria Mossel, voorzitter van de bewonerscommissie.

Terugplaatsen ‘oude’ steen

Voor de zomervakantie staat een gezellige bijeenkomst op de planning met alle betrokken bewoners. Dan komt de steen, die hergebruikt wordt en in bewaring is bij een bewoner, terug in de nieuwbouw. De steen, die de wethouder nog in bewaring heeft, komt op een later moment terug in het park.

Bij de sloop van de woningen zijn bijna 200.000 ‘oude’ stenen zorgvuldig verwijderd en worden hergebruikt in de nieuwbouw. Deze stenen staan symbool voor het koesteren van oude historie van het gebied, voor duurzaamheid en voor ontmoeten en verbinden. 

Nieuwbouw

In totaal worden 135 appartementen, 2 woon-werkwoningen en 1 ontmoetingsruimte (huiskamer) gerealiseerd. Fijne woningen voor jong en oud en een nieuw buurtpark, waar ontmoeting centraal staat. Mede door de komst van de Blauwe Loper, komen er straks ook makkelijke verbindingen door de wijk en met de stad. Bij alle vernieuwingen staat het behoud van het unieke karakter van de wijk centraal.

wethouder Krabbendam legt steen blauwe loper