21 oktober 2021 - Artikel

De Groene Loper is  een fantastisch thuis voor bijen

Toen de Groene Loper nog snelweg was, werd het straatbeeld gekenmerkt door vrachtwagens en auto’s, uitlaatgassen en een overvloed aan steen. Het was een drukke plek die men liever wilde mijden. Wie de ontwikkelingen heeft gevolgd, heeft deze plek zien veranderen naar een laan waar mens en dier heerlijk kunnen vertoeven. De openbare ruimte en terreinen zijn een waar paradijs voor wandelaars, fietsers, bijen en andere insecten.

bloemenstrook

Kleine hotspots voor wilde bijen

Om de bijen en andere insecten meer te ondersteunen gaan de gemeente Maastricht en het CNME Maastricht en Regio verspreid over Maastricht 10 bijenhotspots realiseren. Het zullen kleurige biotoopjes worden van rond de 40 m2. Het is de bedoeling dat niet alleen de insecten zich hier thuis gaan voelen, maar ook de buurtbewoners. Uiteraard zullen deze voedingsplekken net zoals aan de Groene Loper zo aantrekkelijk mogelijk worden ingericht voor de bijen. Denk dan aan het inzaaien van inheemse bloemen zoals het prachtig blauw bloeiende slangenkruid, thuis voor de zeer zeldzame slangenkruidbij.  Verder zullen er uiteraard ook bijenhotels geplaatst gaan worden en brengt men speciale grond aan, voor al die soorten bijen die liever in de grond vertoeven.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het CNME diende het idee voor deze bijenhotspots in mei in bij het Innovatiefonds van Deltaplan Biodiversiteitsherstel en in augustus ontvingen ze de toekenning om het te mogen uitvoeren. Dit idee bleek zeer vernieuwend te zijn. Het doel van het CNME, om met de bijenhotspots meer biodiversiteit te creëren en daaraan een sociale en educatieve component te koppelen, is niet alleen een meerwaarde voor de insecten, maar ook nog eens leuk voor de bewoners die rondom de bijenhotspots wonen. Het idee van deze  biotoopjes voor flora en fauna werd uit 70 aanvragen gehonoreerd. 

10 educatieve leerplekken 

De plekken zullen in samenwerking met buurtbewoners tot stand gaan komen. Buurtbewoners worden betrokken bij het beheer onder het motto 'leren door te doen'. Iedereen die in de buurt van zo’n plek woont, kan vanuit deze groene oase leren over natuur en het belang ervan. Via de bestaande netwerken binnen de wijken waar deze bijenhotspots komen gaat het CNME de mensen informeren.

Oproep aan alle inwoners om de biodiversiteit te stimuleren

Het CNME is flink actief om biodiversiteit te stimuleren en daar waar het nodig is te beschermen. Ze roepen alle inwoners van Maastricht op om de biodiversiteit een handje te helpen. Wil je biodiversiteit herstellen? Bekijk dan ook eens de website van het CNME Maastricht en regio. Zij ondersteunen bewoners die groen willen doen.

Door: Frederique Pronk

bloemen als bijenhotspot
bijenhotspot

Maastricht wil in 2040 een klimaatbestendige stad zijn. Meer groen helpt de stad te verkoelen in hete zomers en water op te nemen bij hevige hoosbuien. De bomen en planten zorgen voor meer zuurstof en minder koolstofdioxide (CO2). Meer groen nodigt ook uit tot wandelen, fietsen, spelen en sporten. En het schept ruimte voor andere planten- en diersoorten in de stad. Maastricht wordt zo niet alleen klimaatbestendig, maar ook nog aangenamer om in te wonen, te werken en te recreëren.