8 mei 2024 - Artikel

Comité Dodenherdenking Maastricht- Oost herdenkt op het Koningsplein

Zaterdagavond 4 mei vond de Dodenherdenking plaats op het Koningsplein. 

In Maastricht vond ook nog op een aantal andere plekken een plechtigheid plaats op 4 mei, zoals het Herdenkingsplein en in Heer.

Voor de herdenking in Maastricht-Oost vond er in de O.L.V. van Lourderskerk in Wittevrouwenveld een oecumenische gebedsdienst plaats. Dit is een gebedsdienst voor protestantse en katholieke gelovigen samen.
Her was een mooie, korte gebedsdienst met kapelaan Austin en dominee Bijleveld.
Na deze dienst werd er in een stille tocht over de Groene Loper naar het Koningsplein gelopen.


Voor de 2 minuten stilte werden er diverse speeches gehouden, o.a. door wethouder Hubert Mackus.
Voor de eerste keer werd ook de Paul Bronzwaer lezing gehouden.
4 leden van  Scouting Titus Brandsma  droegen een gedicht voor, daarna gaf Harmonie de Gele Rijders een muzikale bijdrage en zij speelden na de 2 minuten stilte Het Wilhelmus. 

Bij de officiële bloemenhulde legden de volgende verenigingen bloemen bij het Limburgs Bevrijdingsmonument:

Veteranen MDKL
Gemeente Maastricht
Buurtnetwerk Wyckerpoort
Buurtnetwerk Wittevrouwenveld
Buurtnetwerk Céramique
Buurtnetwerk Heugemerveld
Stichting Vrijheidspark
Maastrichtse Dienstdoende Stadsschutterij
CDA
PVDA
PVM
Maastricht van Nu
VVE  Koningsresidentie
Scouting Titus Brandsma

Het comité dodenherdenking Maastricht-Oost werd door het publiek met een ovatie beloond voor dit initiatief en het werk wat ze hieraan gehad hebben. Een dikke Merci!

George Seelen 
Buurtredacteur ThuisinMaastricht, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Maastricht

Kijk voor meer foto's op https://www.georgemaastricht.nl/442968010/dodenherdenking-2024

Herdenking 4 mei Koningsplein 2024