12 oktober 2023 - Artikel

Burgerberaad voor de 2e keer samen

Zaterdag 7 oktober 2023 kwam ons burgerberaad voor de 2e keer in het VISTA college met 70 man sterk. Ze begonnen met een opfrisronde: even weer je naam noemen en vertellen in welke wijk je woont. En benoemen wat je is bijgebleven van vorige keer.

Experts aan het woord

Sven Cimmermans, projectleider Gemeente Maastricht, gaf daarna een presentatie over de omgevingsvisie. Daarin gaf hij antwoord op de volgende vragen: waar gaat de omgevingsvisie over? Wat hebben we eraan? Welke keuzes zijn in het verleden gemaakt en waarover wil de gemeente advies? Wat zijn de kaders voor dit burgerberaad; waar kunnen de leden over meedenken en wat ligt al vast?

Bas Römgens, stedenbouwkundige Gemeente Maastricht, zoomde in op de stappen die gemeente zet om te komen tot een stad waar het in de toekomst ook fijn is om in te leven. En hoe die stappen een plek krijgen in de omgevingsvisie. Iedereen kon vragen stellen.

Belangrijke onderwerpen

Vervolgens werden de deelnemers over groepen verdeeld. We wilden graag te weten komen welke onderwerpen deelnemers belangrijk vinden. Daarom lieten we de deelnemers in die groepen een foto zien van een fijne (of geen fijne) plek in Maastricht. Ook werden een praatbal (je mag 1 minuut praten over wat je belangrijk vindt en dan moet je de bal doorgeven, red.) en post-its ingezet om onderwerpen met elkaar te delen.

Energie en feedback

Aniek (24 jaar) kreeg energie van de actieve werkvormen en de nieuwe ideeën van anderen. Jeroen (32 jaar) vond het fijn te merken dat de wil er is om samen te werken tussen de stad Maastricht en de inwoners.

Tot slot werden de opbrengsten met de hele groep gedeeld en stond een feedbackronde op de agenda.

Meer informatie

Op de pagina burgerberaad vind je meer informatie over het burgerberaad. De volgende bijeenkomst is woensdagavond 25 oktober in het VISTA college.