15 december 2023 - Artikel

Burgerberaad stemt op definitieve adviezen tijdens laatste bijeenkomst

Op donderdagavond 14 december kwam het Burgerberaad voor de 7e en laatste keer bij elkaar, in het VISTA college.

Stemronde bij laatste bijeenkomst Burgerberaad

De avond begon met het bespreken van het programma en het vervolg na deze bijeenkomst. 

Daarna werd in kleine groepjes gewerkt aan het nog sterker en beter maken van de adviezen. Alle deelnemers konden meedenken en meewerken hieraan. 

Stemronde

Iedereen mocht vervolgens stemmen over de adviezen. De deelnemers stemden welke adviezen mee gaan in het eindrapport. Na de stemronde was dit duidelijk. 

Als afsluiting van de avond was het tijd voor een groepsfoto met alle deelnemers van het Burgerberaad. Ook werd geproost, omdat dit de laatste bijeenkomst was.

Vervolg

De adviezen zijn helemaal uitgewerkt door de Burgerberaad deelnemers. De gemeente maakt nu een eindrapport waar de adviezen 1-op-1 in worden overgenomen. Er komt nog een inleiding en toelichting bij.

Een paar leden van het Burgerberaad bieden dit rapport op 30 januari aan de gemeenteraad en de wethouders aan.

Daarna worden de adviezen ook op deze website gedeeld.

Alle terugblikken per bijeenkomst zijn te vinden op de webpagina van Burgerberaad

Meer informatie

Op de pagina Burgerberaad vind je meer informatie over het Burgerberaad. 

Laatste bijeenkomst Burgerberaad 2