21 maart 2023 - Artikel

Afscheid Projectbureau A2 Maastricht

Buurtreporter George bezocht de afscheidsbijeenkomst van projectbureau A2 Maastricht en maakte een fotoreportage.

Het projectbureau is opgericht in 2006 toen de plannen gesmeed werden om van de A2 die door de stad Maastricht liep een ondergrondse tunnel te maken en om bovenop de tunnel een mooie Groene loper te laten ontstaan met daaraan nieuw te bouwen woningen  en gerestaureerde panden. 

We weten allemaal dat er nu de Koning Willem Alexander-tunnel ligt en daar bovenop een goede Groene Loper en daaraan gelegen mooie authentieke woningen, appartementencomplexen en het vrijheidspark.  Om deze projecten in goede banen te leiden is in 2006 het Projectbureau A2 Maastricht opgericht.

Het doel van dit projectbureau was om écht samen te werken, want 'samenwerking is zoveel meer dan alleen afstemming!' Het projectbureau werd bemenst door medewerkers van de verschillende overheidspartners: Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen.

Afgelopen middag werd er stilgestaan bij het ontstaan van dit project, het stoppen van het projectbureau (per 1 april 2023), de stand van zaken en de kansen voor de toekomst.
In 2006 begon ook Louis Prompers als projectdirecteur. Tijdens de bijeenkomst nam hij afscheid als projectdirecteur. Hij keek terug op het project en riep op om samen te zorgen voor de verdere ontwikkeling van de Groene Loper. Als inspiratie voor de toekomst is een toekomstplaat overhandigd aan vertegenwoordigers van de buurt, gemeente en woningcorporaties. Daarnaast is een rapport met de bevindingen van de onderzoekers van Dear Hunter uitgedeeld. 

Het was een goed moment om met z’n allen stil te staan wat er in de afgelopen jaren in Maastricht is ontstaan. Voor mij was het als buurtredacteur ook goed om via verschillende fotoreportages te laten zien hoe alles is ontstaan. De fotoreportages zijn terug te vinden op mijn website https://georgemaastricht.nl/. Ik vond het leuk om met een lens van een fotocamera dit proces te volgen.

George Seelen

Buurtredacteur ThuisinMaastricht, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Maastricht

foto man met microfoon en burgemeester (rechts) voor een scherm en bij een raam op de foto