Witte vierkante huizen op een rij met grasveldjes ervoor

Aardgasvrij Vroendaal

In Vroendaal denken we samen met een aantal actieve buurtbewoners na over hoe we de wijk op een haalbare én betaalbare manier aardgasvrij kunnen maken. Op deze pagina lees je meer over de ontwikkelingen en de komende activiteiten in de buurt.  

Waarom Vroendaal?

Als gemeente staan we voor de opgave om alle woningen in Maastricht aardgasvrij te maken voor 2050. We onderzoeken de mogelijkheden om per wijk van het gas af te gaan. Vroendaal is een moderne woonwijk in het zuidoosten van Maastricht. De wijk bestaat uit grotendeels moderne, goed geïsoleerde woningen met een duurzaam karakter (energielabel B of hoger). Dat biedt kansen voor de stap naar een aardgasvrije wijk. Eind 2022 heeft een aantal enthousiaste bewoners van Vroendaal zich verenigd in een bewonersinitiatief, met hetzelfde idee: namelijk om de wijk van het gas te halen. Daarom hebben we de handen ineengeslagen en zijn we samen gestart met een verkenning naar een aardgasvrij Vroendaal. Daarnaast is Vroendaal niet de enige buurt waarin we als gemeente zijn gestart met een verkenning. 

Verkenning

Op welke manieren kan Vroendaal aardgasvrij worden? Is een warmtenet mogelijk of is een warmtepomp in iedere woning juist de oplossing? Wat zijn de kosten? Al deze vragen zijn beantwoord in een verkenning naar aardgasvrije alternatieven voor Vroendaal, uitgevoerd door De WarmteTransitieMakers. 

De resultaten van deze verkenning zijn in een buurtbijeenkomst op 30 oktober aan maar liefst 124 geïnteresseerde bewoners gecommuniceerd. Presentaties die op deze avond zijn gegeven, het verslag van deze bijeenkomst en antwoorden op de gestelde vragen kun je hier vinden. In het technische memo vindt u ook de antwoorden op de vragen die u op 30 oktober via Mentimeter heeft gesteld. 

Besluitvormingsproces

Naast de eerste informatiebijeenkomst vonden er eind februari 2024 twee interactieve sessies plaats. Tijdens deze sessies zijn 45 geïnteresseerde bewoners meegenomen in het besluitvormingsproces. We hebben samen met hen gereflecteerd op het te doorlopen besluitvormingsproces en de spelregels die we als gemeente met de bewoners van Vroendaal willen afspreken in de besluitvorming. We werken namelijk toe naar een gedragen besluit, maar wat betekent dit? Wanneer is een besluit gedragen? De resultaten van deze sessies, in de vorm van een verslag en de door bewoners ingevulde posters, zijn hier terug te vinden.

De tijdlijn

  • Oktober 2023: Informatiebijeenkomst 1
  • December: Terugkoppeling informatiebijeenkomst 1
  • Februari 2024: Thematafels Besluitvorming
  • April/mei/juni: Aanbod per woningtype met alle benodigde informatie om het voor bewoners mogelijk te maken een voorkeursalternatief te kunnen kiezen
  • Mei: Informatiemarkt
  • Mei/juni: Online enquête
  • Juli/augustus: Terugkoppeling online enquête
  • Augustus/september: Informatiebijeenkomst 2
  • Juli t/m oktober: Wijkuitvoeringsplan opstellen

Huidige status project

Door middel van de technische-economische analyse is duidelijk dat de kosten voor een individueel systeem lager liggen dan voor een collectief systeem in Vroendaal.

Er wordt echter momenteel nog geen enkel scenario uitgesloten, juist omdat de visie van de inwoners/woningeigenaren van Vroendaal onderdeel is van een gedragen besluit. De gemeente ziet het als haar taak om iedere inwoner te voorzien van voldoende informatie om te komen tot een individueel en weloverwogen voorkeursalternatief. Dit wordt uiteindelijk gepeild via een online enquête. Verschillende typen woningeigenaren zoals ondernemers, VvE’s en woningcorporaties worden meegenomen in het besluitvormingsproces.

Om je zo goed mogelijk te voorzien van informatie en jou de mogelijkheid te geven jouw stem te laten horen, organiseren we bijeenkomsten en sessies voor de wijk en zijn we met velen in gesprek over wat voor jou en jouw wijk de beste opties zijn om aardgasvrij te worden. Je ontvangt tijdig een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. 

Vragen?

Op de pagina Aardgasvrije wijken staan de veelgestelde vragen op een rijtje. Heb je een specifieke vraag over Aardgasvrij Vroendaal? Dan kunt je jouw vraag mailen naar  aardgasvrij.vroendaal [at] maastricht.nl (aardgasvrij[dot]vroendaal[at]maastricht[dot]nl)