10 november 2021 - Blog

Benefietconcert 'n werm kribke veur Slevrouw'

Zondagmiddag 7 november  werd er een benefietconcert gehouden  in de O.L.V. van Lourdeskerk aan de Groene Loper in Maastricht.

Dit concert werd georganiseerd om de nieuwe verwarming in de kerk te kunnen betalen. Van de 400.000 euro moest er nog een  bedrag van 40.000 euro worden opgehaald.
Afgelopen dinsdag werd tijdens de Allerzielenviering door onze Pastor Mattie Jeukens bekend gemaakt dat er nog 10.000 euro ontbrak. Voor het concert werd een entree bijdrage gevraagd van 10 euro.

Het concert werd georganiseerd door Stichting Roods Unlimited en Vrienden voor een Tientje. Er kon worden gerockt met U Rock,  RedWood en Neighbours en gesjoenkeld op   muziek van Eric Gehlen en Frans Theunisz.
Alle deelnemende acts  en ceremoniemeester Taco Willems traden geheel belangeloos op.

Het was een onvergetelijke middag en goed om te zien dat,  als de krachten gebundeld worden, er voor iedereen een onvergetelijke
middag georganiseerd kan worden met één doel: de O.L.V. van Lourdeskerk warm te krijgen.

Als klapstuk werd aan het eind door Pastor Mattie Jeukens en Taco Willems bekend gemaakt dat hetbedrag wat ze deze middag opgehaald hadden de 10.000 euro ruim overschreden had.

Het doel van deze middag hadden ze dus meer dan  gehaald en de mensen hoeven in de koude wintermaanden niet meer in een koude kerk te zitten.

Een grote chapeau voor de organisatie!

George Seelen
Buurtredacteur Thuisinmaastricht, Wittevrouweveld, Wyckerpoort en Maastricht


http://www.georgemaastricht.nl/451019342

Pastoor en mevrouw op podium in kerk voor benenfietconcert