11 mei 2022 - Artikel

Sjuif a-en in Heer viert 5-jarig bestaan

Sjuif a-en is dé huiskamer van Heer. Met 2 keer per week een koffieochtend, een wandelclub en veel gezellige activiteiten. We vieren op 20 mei vol trots ons 1e lustrum in de kantine van voetbalclub R.K.S.V. Heer (Laan in den Drinck). Van 15.00 uur tot 17.00 uur kan iedereen aanschuiven om die typische Sjuif a-en-sfeer te komen proeven en te proosten op het jubileum.

Hoe het begon

“In 2016 was de gemeente bezig met haar seniorenbeleid. Hier werden we als buurtplatform Heer bij betrokken”, vertelt Servé Habets, een van de initiatiefnemers. “We gingen naar bijeenkomsten met ambtenaren. Maar wij praten liever mét de mensen in plaats van óver ze.” Uit deze gesprekken bleek dat in Heer behoefte was aan een ontmoetingsplek om de eenzaamheid die onder de bewoners heerste te bestrijden. “We organiseerden daarom wekelijks een koffieochtend en het enthousiasme uit de wijk was enorm.”

8 mensen staan en zitten rondom een wit busje en een staantafel

Vanuit de mensen zelf

“We dragen op onze manier bij aan positieve gezondheid”, aldus Servé. “Nog voordat we van die term gehoord hadden. Mensen vinden hier zingeving en iedereen kan meedoen. De eenzaamheid is verdreven, bezoekers delen kleine en grote problemen met elkaar.” Ideeën voor nieuwe activiteiten ontstaan niet tijdens brainstormsessies en bestuursvergaderingen, maar komen vanuit de mensen zelf. Zij weten immers het beste wat goed voor ze is.

Verhuizing

In 2017 moest Sjuif a-en verhuizen. “In Heer stond destijds een appartement van Maasvallei leeg. De oorspronkelijke bestemming van het appartement was wonen, maar dankzij het buiten de box-denken van alle betrokken instanties kregen we uiteindelijk de sleutel van ons eigen plekje aan de Gerard Walravenstraat.”

circa 12 mensen zitten in een huiskamer aan een gedekte tafel met eten

Het geheim

Wat is nu het geheim van Sjuif a-en? Servé: “Het feit dat alle bezoekers meedenken over de activiteiten en invulling van de koffieochtenden draagt er aan bij dat het initiatief breed gedragen wordt. Misschien zit het ‘m ook wel in de communicatie. We zijn heel open naar elkaar. Voor elke vraag wordt de tijd genomen.” Tijdens de lockdown maakten de vrijwilligers elke week een belronde, om toch in contact te blijven met de vaste bezoekers.

Een feest van trots

Het 5-jarig bestaan van Sjuif a-en is reden voor een feest. Op 20 mei komen daarom vanaf 12.00 uur gasten en vrijwilligers samen in de kantine van voetbalclub R.K.S.V. Heer (Laan in den Drinck 4). Van 15.00 uur tot 17.00 uur kan iedereen langskomen om die typische Sjuif a-en-sfeer te proeven en te proosten op het jubileum.
 

Circa 20 mensen zitten rondom een lange, gedekte tafel in een partytent met gekleurde feestvlaggetjes