26 augustus 2022 - Artikel

Ruimte voor iedereen

Gelukkig gebruiken steeds meer mensen de fiets in Maastricht. Goed voor ieders gezondheid, voor de luchtkwaliteit én minder auto’s in de binnenstad. Onder de vlag van #posifiets zetten de gemeente en Maastricht Bereikbaar met vele binnenstadpartners in op vaker fietsen, veilig fietsen en zeker óók veilig stallen. Want fietsen nemen ook ruimte in. Minder mobiele personen, zoals slechtzienden, mensen in een rolstoel of ouders met een kinderwagen hebben óók ruimte nodig. Om meer ruimte te maken op de plekken waar dat nodig is, zorgt de gemeente voor zo veel mogelijk extra fietsenstallingen. Ook verwijdert de gemeente fietsen op locaties waar teveel lukraak geparkeerde tweewielers zorgen voor onveilige situaties en onderlinge irritaties. Maar de meeste ruimte ontstaat er dankzij de hulp van fietsparkeerders. Fietsparkeerders kunnen helpen door hun fiets zo te parkeren zodat er altijd voldoende ruimte (minimaal een meter) op de stoep voor minder mobiele personen.

Stichting Samen Onbeperkt
Ria, Paul en Miranda van Stichting Samen Onbeperkt

Houd jij als fietser ook rekening met minder mobiele inwoners?

Wij gingen de straat op met een aantal vrijwilligers van Stichting Samen Onbeperkt. Deze stichting zet zich in voor gelijke rechten en kansen voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Miranda, Paul en Ria lieten zien hoe (on)begaanbaar het soms kan zijn in de openbare ruimte. Kijk het filmpje voor duidelijke voorbeelden!

Waar lopen we tegenaan

“Ik wil jullie graag vertellen waar mensen met een beperking tegenaan lopen in de stad. Het is vaak letterlijk ergens tegenaan lopen” zegt Miranda lachend.

Ze vertellen over de vele objecten die ze tegen komen op de stoep. Vooral fietsen die verkeerd en onveilig gestald zijn. Maar ook bijvoorbeeld reclameborden van winkels of restaurants. Miranda vertelt: “Op sommige plekken is het voor mij, met een rolstoel, heel moeilijk om erlangs te manoeuvreren.” Dan kost de weg vervolgen veel moeite of ze moet de weg op, wat gevaarlijk kan zijn.

Paul en Ria, die met een blindengeleidenstok lopen, ervaren hetzelfde. Ook noemen zij nog een vervelend voorbeeld. “Mensen parkeren vaak een fiets te dicht bij een bushalte. Op de plek waar mensen uit de bus moeten stappen! Dan is het voor bijvoorbeeld slechtzienden heel moeilijk om op de stoep te komen.”

“Het zou enorm helpen als fietsers iets meer rekening houden met ons”, aldus Paul. “De gemeente is er al heel goed mee bezig. De gemeenteraad gaat in november praten over de toegankelijkheid in de stad. En raads- en collegeleden gaan met #posifiets een tour maken langs knelpunten, om het zelf te ervaren.”

Geen onwil

Miranda vertelt dat het allemaal gaat om bewustwording. “Het is geen onwil van mensen. Ze realiseren zich niet dat een fiets verplaatsen al een groot verschil kan maken voor ons. Hopelijk helpt het als wij onze ervaringen vertellen en laten zien.”

Gelukkig zijn er heel veel partijen bezig met het veilig stallen van fietsen en ruimte voor iedereen. De Stichting Samen Onbeperkt met zijn vele (ongeveer 60) vrijwilligers doet mee met gemeente en Maastricht Bereikbaar aan de bewustwordingscampagne #posifiets. Net als de universiteit, studentenorganisaties, ondernemers, woningcorporaties, buurtnetwerken en belangenorganisaties.

Paul wil hier nog aan toevoegen dat niet alleen bewustwording maar ook handhaving heel belangrijk is. “De gemeente pakt het heel goed op. Het aantal BOA’s is verhoogd. Zij halen de fietsen weg die verkeerd/in de weg staan. ”

De drie vrijwilligers maken nog een mooie vergelijking. “Vroeger bestonden er nog geen parkeerterreinen aan de rand van de stad. Toen zette iedereen zijn auto voor de deur van zijn bestemming. Nu is het heel normaal dat mensen de auto parkeren en een stuk lopen of met de bus naar het centrum gaan. Zo moet het eigenlijk ook worden met fietsen. We zijn nu allemaal gewend je fiets voor de deur van een winkel of terras te plaatsen. We moeten toe werken naar de situatie dat iedereen z’n fiets in een stalling aan de rand van het centrum zet. En dan het laatste stukje naar je bestemming lopen. Waarom niet?“

Help jij als fietser mee om de straat en stoep te delen met iedereen?

Kijk eens op posifiets.nl