18 november 2021 - Artikel

Maastricht van morgen

Stadsvisie 2040

Bewoners en organisaties hebben samen met de gemeente de stadsvisie 2040 gemaakt. Daarin staat de gezonde stad centraal. Dat betekent:

 1. Sterke wijken waar iedereen zich thuis voelt, jong en oud, uit alle lagen van de bevolking.
 2. Met een hoge leefkwaliteit om talent aan te trekken voor onze kenniseconomie
 3. Een leefbare binnenstad waarin bewoners en bezoekers zich welkom voelen
 4. Schone lucht in een groene stad die zijn gezicht weer naar de Maas keert
 5. Samen met Zuid-Limburg en de Euregio een krachtige vuist maken in Europa.

Mooie plannen, maar daarmee zijn we er nog lang niet. Bewoners, organisaties, bedrijven, instellingen gaan de komende maanden en jaren samen met de gemeenteraad de visie verder invullen en uitwerken. Daarover gaat deze pagina.

Deelvisies

De stadsvisie is de brede kijk op de stad Maastricht in 2040. Zij is de overkoepelende visie boven een aantal deelvisies:

De sociale visie en de economische visie worden samen met de stadsvisie vastgesteld.

Gemeenteraad aan zet

De 3 visies die nog moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad (stadsvisie, sociale visie en economische visie) komen op 1 december aan de orde in de stadsronde.

De raad wil dan heel graag horen van bewoners en betrokkenen hoe zij over de visies denken. We weten nog niet in welke vorm de vergadering gaat plaatsvinden door coronamaatregelen.

Dus: doe mee op 1 december, vanaf 19.00 uur.

Na de stadsronde van 1 december praat de gemeenteraad op 7 en 14 december verder over de visies. Op 21 december worden ze vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering. 

We hebben de stadsvisie samen gemaakt ...

 • We zijn in het voorjaar begonnen met een Potloodschets.
 • Vervolgens hebben meer dan 200 bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties meegedaan met gesprekken, enquêtes en wandelingen. De opbrengst daarvan is vastgelegd in de Stadsschets.
 • In september zijn 150 mensen bij elkaar gekomen in MECC om deze Stadsschets verder uit te werken. Het verslag van deze bijeenkomst is vastgelegd in een Stadskrant. 
 • Tussendoor hebben er nog allerlei overleggen plaatsgevonden met partners, ondernemers en jongeren.
 • Uiteindelijk is de Stadsvisie 2040 de uitkomst van al deze gesprekken.

... en nu gaan we hem ook samen realiseren!

Maastricht wil in 2040 een gezonde stad zijn waar welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. Een stad met een vitale samenleving, een krachtige economie, een aantrekkelijke leef- omgeving en levendige cultuur. In een gezonde stad wordt samengewerkt, want iedereen heeft elkaar nodig.

Dat is een forse ambitie vanuit de urgentie dat de stad écht socialer, saamhoriger, veiliger, inclusiever, groener, innovatiever, fitter en dus gezonder moet worden. Dat willen we aanpakken door middel van 5 verbindende thema’s:

 • inclusieve stad
 • kennisstad
 • groene stad
 • ontmoetingsstad
 • netwerkstad

De Stadsvisie 2040 benoemt de thema's, maar het is nog lang geen uitgemaakte zaak hoe we die gezonde stad gaan bouwen. Dat doen we door bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties samen met de gemeente aan deze belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen te laten werken. De Stadsvisie is niet het einde, maar het begin van een spannende reis die we samen gaan maken.

Na de vaststelling door de gemeenteraad gaan we daarmee van start. Houd de pagina Maastricht van morgen in de gaten en abonneer je op de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven hoe we jou willen betrekken bij het bouwen aan ons mooie Maastricht.