8 april 2024 - Artikel

Gebiedsgerichte energieaanpak bedrijventerrein Beatrixhaven

Thuis letten we steeds meer op het verbruik van elektriciteit. We wekken zelf stroom op en we kiezen voor zuinigere apparaten. Goed voor de portemonnee én het milieu. Ook bedrijven zijn daar actief mee bezig. Ze regelen hun energiebehoefte steeds vaker slim en duurzaam. Ondernemers in de Beatrixhaven slaan daarvoor nu de handen ineen, samen met de gemeente.

Steeds meer bedrijven kiezen voor duurzame energiebronnen en wekken zelf elektriciteit op. Maar wat als je meer stroom opwekt dan je nodig hebt? In het elektriciteitsnet kom je het niet meer kwijt, want het net raakt inmiddels overvol. We noemen dat ook wel netcongestie of transportschaarste. En dat is op z’n beurt niet bevorderlijk voor het vestigingsklimaat. Bedrijven kunnen niet (of maar beperkt) uitbreiden, verduurzamen of nieuwbouwen. Als ze bij de netbeheerder een nieuwe of grotere aansluiting aanvragen, komen op een wachtlijst. Dat vraagt dus om slimme oplossingen om de beschikbare energie beter te benutten. 

Gebiedsgerichte aanpak

De ondernemers in de Beatrixhaven willen werken aan een duurzamer bedrijventerrein en een aardgasvrije stad. Ook de gemeente voelt die behoefte. In gebieden met zware bedrijvigheid wordt immers zeer veel energie verbruikt. Daarom zijn enkele bedrijven en de gemeente samen gestart met een gebiedsgerichte aanpak voor de Beatrixhaven. We doen hier een proef met een energiesysteem van de toekomst. Kay Beckers, adviseur Energietransitie bij het bedrijf Stantec, begeleidt ons hierbij.

lu

Smart Energy Hub

“We richten ons in deze proef op de realisatie van een Smart Energy Hub (SEH)”, vertelt Kay. “Een SEH is een gezamenlijk energiesysteem dat zorgt voor een optimale balans tussen het opwekken, het gebruik en de opslag van het energie. Zo’n hub voorziet lokaal in de energiebehoefte. In dit geval dus in die van de bedrijven in de Beatrixhaven. Zo waarborgen we de continuïteit van energie. De verbinding met het vaste elektriciteitsnetwerk blijft behouden, maar je ontlast het netwerk én je bent er niet meer van afhankelijk. Een Smart Energy Hub kan dus een sleutelrol spelen bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Bovendien kun je hiermee woonwijken in de buurt ontlasten.”

Hubregisseur

Kay vervult de rol van hubregisseur binnen deze gebiedsgerichte aanpak. Hij is het 1e aanspreekpunt voor de ondernemers en de schakel tussen gemeente, provincie, netbeheerder Enexis, parkmanagement Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht e.o. (SIM) en het MEA (Maastrichts Energie Akkoord). Benieuwd hoe de proef verloopt en wat de eerste ervaringen zijn met de Smart Energy Hub? Binnenkort komt een van de ondernemers hierover aan het woord.

#MissionZeroMaastricht 

Goed zorgen voor onze omgeving, bewuste keuzes maken en duurzamer leven. Dat is waar #MissionZeroMaastricht voor staat. Veel inwoners en ondernemers in Maastricht doen al mee. En met succes! Doe je ook mee?