20 juli 2021 - Artikel

Direct duidelijk! Dat geven we je op een briefje

De gemeente Maastricht is hard aan het werk om folders, apps, website, brieven en documenten begrijpelijker en toegankelijker te maken voor inwoners. Om te kijken wat er op dat vlak beter kon, klopte de gemeente aan bij Maastricht Voor Iedereen, een stichting die zich vrijwillig inzet om Maastricht in elk opzicht toegankelijk te maken. In dit artikel lees je meer over deze samenwerking en ook hoe jij de gemeente kunt helpen om klare taal te gebruiken.

Charlotte Smeets, projectleider Direct Duidelijk bij de gemeente Maastricht: “In Maastricht willen we geen mensen uitsluiten: iedereen telt mee. Daarom stelde het college van burgemeester en wethouders de Inclusie Agenda 2019-2022 vast. Die agenda geeft een uitgebreid overzicht van wat de gemeente doet en gaat doen om ervoor te zorgen dat in Maastricht iedereen fijn kan wonen en kan meedoen. Ook als je een beperking hebt op wat voor een manier dan ook.”

Toegankelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk

Brigitte van Lierop, bestuurslid van Maastricht Voor Iedereen: “Onze stichting helpt de gemeente om de stad in te richten volgens de regels van het VN-verdrag Handicap. Het doel van dat verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Bij het samenstellen van de Inclusie Agenda hebben wij de gemeente geadviseerd om bepaalde zaken op te nemen. Onder andere dat de gemeente gebruik zou maken van een testpanel om te kijken of de informatie van de gemeente toegankelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk is.” Charlotte: “Dus toen wij aan de slag moesten met een testpanel, heb ik de hulp van Maastricht Voor Iedereen ingeschakeld.”

Testpanel

Brigitte: “Wij regelden een testpanel dat bestaat uit mensen met een beperking. Denk aan mensen die blind zijn, mensen met een verstandelijke beperking en mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Wij gaven hen eerst instructies en daarna kregen ze een vragenlijst waarmee ze aan de slag gingen.” Het panel testte onder andere de website van de gemeente, de Geldwijzer-app en een aantal brieven. Aan de hand van de resultaten paste de gemeente meteen zaken aan. En die aanpassingen heeft de gemeente weer aan het testpanel gepresenteerd. Charlotte: “Het is een berg kritiek die je als gemeente over je heen krijgt. Maar het was goed onderbouwde kritiek. We hebben ervan geleerd en we konden meteen zaken verbeteren. Door het testpanel ernaar te laten kijken kregen we tips waar we anders niet aan zouden denken. Het was voor ons heel waardevol.”

Help je ons mee?

Charlotte: “We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Daarom deze oproep: krijg jij een bericht van de gemeente waarvan je denkt: moet ik dit snappen? Laat het ons weten via www.gemeentemaastricht.nl/duidelijk. Voor de duidelijkheid, onze werkgroep kijkt dus alleen of die brief duidelijker kan. Ben je het niet eens met wat er in de brief staat of heb je vragen over de inhoud? Bel of mail dan de contactpersoon van de brief. Binnen 4 weken laten we je weten wat we met jouw reactie gedaan hebben. We verwachten trouwens veel reacties, want we zijn er nog lang niet. Maar we doen onze best om stapje voor stapje onze berichten duidelijker te maken.”