30 januari 2024 - Artikel

Burgerberaad Maastricht biedt 15 adviezen aan

Op 30 januari bood het 1e burgerberaad van Maastricht 15 adviezen aan aan de gemeenteraad en het college. 5 leden van het burgerberaad vertelden kort iets over het proces en het eindresultaat. Zij overhandigden de 1e exemplaren. Het burgerberaad adviseert onder andere over de inrichting van nieuwe parken en de aantrekkelijkheid van openbaar vervoer. 

drie mensen staan in zaal

Eindrapport

De 15 adviezen zijn onderdeel van een eindrapport. Naast de aangenomen adviezen staat in het rapport ook een toelichting op het proces, waaronder samenstelling van het burgerberaad, loting, communicatie en gespreksbegeleiding. Benieuwd naar de adviezen en het rapport? Je vindt ze op de pagina's van de raad via de gemeentelijke website. Er is ook een Engelse versie van de adviezen beschikbaar. 

Nieuwe omgevingsvisie

De raadsleden bespreken de adviezen op 5 maart in het domein fysiek en op 26 maart in de raadsvergadering. Het college van burgemeester en wethouders brengt per advies een reactie uit. Dat alles samen vormt een basis voor het raadsbesluit en nemen we mee in de besluitvorming over een nieuwe omgevingsvisie.

Enthousiaste deelnemers

Een overzicht van alle 15 adviezen en de reactie van enkele enthousiaste deelnemers van het burgerberaad lees je op Burgerberaad Maastricht biedt 15 adviezen aan | Gemeente Maastricht