Gebiedsgericht werken

Als inwoner van Maastricht weet je zelf het beste wat er speelt in de straat, wijk of stadsdeel waarin je woont. Wat er beter kan, wat behouden moet worden of wat juist een steuntje in de rug verdiend. 

Jouw wensen

Het team gebiedsgericht werken van de gemeente Maastricht helpt je op weg met jouw wensen voor je wijk. Wij verbinden actieve inwoners met elkaar en helpen in het formuleren van nieuwe plannen. Het team is de schakel tussen gemeente en buurt. Zo sta jij als wijkexpert sterk om van je ideeën zelf een succes te maken!

achterkant van witte rijtjes huizen met zicht op hun achtertuintjes

Rietje Creusen* 

rietje.creusen [at] maastricht.nl
Tel: (+31) 6 21 12 88 09

Aanspreekpunt voor de wijken:

Belfort, Biesland, Campagne, Daalhof, Hazendans, Oud-Caberg en   Wolder.


 


Pieter van der Waa

E-mail: pieter.van.der.waa [at] maastricht.nltitle="Stuur een e-mail"
Tel: (+31) 6 21 88 41 56

Aanspreekpunt voor de wijken:

Binnenstad, Céramique, Heugemerveld, Jekerkwartier, Kommelkwartier, Pottenberg*, Sint Maartenspoort, Wittevrouwenveld, Wyck en Wyckerpoort.

verschillende huizen met gekleurde gevels in roodtinten

witte huizen rond een grasveldje met boom

Nika Dings

E-mail:  nika.dings [at] maastricht.nltitle="Stuur een emailbericht"
Tel: (+31) 6 42 73  13 92

Aanspreekpunt voor de wijken:

Amby, Boschpoort, Boschstraatkwartier, Brusselsepoort, Caberg*, De Heeg, Heer, Malpertuis*, Scharn, Statenkwartier en Vroendaal.


Mariëlle Munnecom

E-mail: marielle.munnecom [at] maastricht.nltitle="Stuur een emailbericht" 
Tel: (+31) 6 52 75 78 76

Aanspreekpunt voor de wijken:

Borgharen, Heugem, Itteren, Jekerdal-Sint Pieter-Villapark, Limmel, Nazareth, Mariaberg, Malberg* en Randwyck.

straat met ruitjeshuizen en kertoren op de achtergrond

doorkijk onder stenen ronde poort naar historisch gebouw met getrapt dak

Saniye Serdan

saniye.serdan [at] maastricht.nl

Tel: (+31) 6 55 41 57 52

Contactpersoon Zelfsturing en aanspreekpunt voor vragen van alle wijknetwerken, bewoners(initiatieven) en organisaties.

* Tijdelijke vervanging in deze wijken in afwezigheid van Rieneke Soumete.