Vroeger in Wyck & Céramique

De van oudsher een Romeinse nederzetting aan de oostzijde van de Maas, werd lange tijd als ‘niet Maastricht’ gezien. In Wyck kwam je alleen maar als je op het station moest zijn of een boodschap moest doen bij warenhuis Maussen.

De naam Wyck is afkomstig van het Latijnse woord ‘vicus’, dat ‘gehucht’ betekent. In de eerste eeuw na Christus werd de nederzetting via de oude Romeinse brug verbonden met de westelijke Maasoever. Die oude Romeinse brug bestaat niet meer. In 1284 is de huidige Sint Servaasbrug gebouwd, ten noorden van de Romeinse brug. In de 14de eeuw is Wyck ommuurd. Door riviererosie is een groot deel van Wyck, wellicht inclusief delen van de Romeinse nederzetting, verdwenen in de Maas.

1965_wycker_brugstraat_Maussen
rechtstraat wyck maastricht

In 1867 verloor Maastricht de status van vestingstad en begon de sloop van de vestingwerken. Zo ook in Wyck. Na de sloop werd in dit stadsdeel de Stationsbuurt gerealiseerd, vooral bedoeld voor welgestelde Maastrichtenaren. Dwars door Oud-Wyck, in het verlengde van de Sint Servaasbrug, werd een oost-westdoorbraak gerealiseerd, de zogenaamde Percée (de huidige Wycker Brugstraat en Stationsstraat). Begin 20e eeuw werd aan de oostzijde, in de as van de Percée, het nieuwe station gebouwd en begon Wyck als stadsdeel steeds meer bij de stad te horen.

Architectuurwijk Céramique
Nadat eind 19e eeuw de Stationsbuurt was gerealiseerd, vond eind 20e eeuw opnieuw een uitbreiding plaats: op het voormalige fabrieksterrein van de aardewerkfabriek Société Céramique (1851-1958) verrees de imposante architectuurwijk Céramique.

In 1956 fuseert Société Céramique met Sphinx en in 1963 verhuist de productie van aardewerk naar het Sphinxterrein aan de Boschstraat. Als pas in 1988 het Ceramiqueterrein wordt verkocht aan de gemeente ontvouwt zich plotseling snel het ambitieuze masterplan van architect Jo Coenen. Het voorstel van Coenen is gedurfd en presenteert een geheel nieuwe bestemming voor het Céramiqueterrein. Weliswaar met tastbare herinneringen aan de fabrieksgebouwen van welleer.

Inwoners over vroeger

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in