Vroeger in Wolder

Wolder was tot 1920 een dorp in de gemeente Oud-Vroenhoven, een gemeente die in 1920 is ingelijfd door Maastricht. Na de jaren ’60 veranderde het dorp Wolder geleidelijk in een stadswijk aan de rand van de stad, op de grens met België.

Wolder kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd. Tijdens het ‘ancien régime’ behoorde het gebied rondom Wolder tot het graafschap van de Vroenhof, een Brabants leen. Na 1839 vormde het dorp de kern van de gemeente Oud-Vroenhoven. In 1920 werd deze gemeente geannexeerd door Maastricht.

Foto paard en wagen in Wolder vroeger
Afbeelding straat Wolder vroeger

Eind jaren ’60, toen Maastricht het zuidwestelijke buitengebied vol bouwde, werd een groot deel van de boeren in -het toen nog dorp – Wolder onteigend en kreeg Wolder steeds meer het karakter van een stadswijk. De buurt grenst in het noorden aan de wijk Daalhof, in het oosten aan de wijk Campagne, in het zuiden aan de wijk Sint-Pieter en in het westen ligt de landsgrens met België.

Inwoners over vroeger

Geen berichten

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

 

stuur ze in