Wittevrouwenveld langs de leefbaarheidslat

op 22 juni 2017 door Karin Somers TIM-verslaggever

Enkele weken geleden vonden de bewoners van Wittevrouwenveld een flyer op hun deurmat. Het Veilige Buurten Team (VBT) had onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in hun wijk en bracht verslag uit. Op 7 juli sluit het team aan bij de het Buurtcafé in het Trefcentrum om samen met bewoners aan de slag te gaan met de resultaten van het onderzoek.

Langs de deuren

Marjolein Luimes is Opbouwwerker bij Trajekt en vanaf 1 januari werkzaam in de wijk Wittevrouwenveld. Samen met medewerkers van de gemeente, politie en woningcorporaties zit zij in het VBT. Voor het leefbaarheidsonderzoek gingen ze enkele maanden geleden bij de bewoners langs. Overlast van de jeugd en inbraak waren veelgehoorde problemen. De vele voorzieningen in de buurt worden genoemd als pluspunt.

Spuien

“Mij is opgevallen dat de bereidheid om te praten erg groot is bij mensen. Ze hebben zorgen en voelen zich vaak in de steek gelaten. Door de woningbouwvereniging, de gemeente of andere instanties. Daardoor is de meldingsbereidheid bij sommige mensen ook enorm gedaald. Dus het is goed dat we dit doen. Mensen moeten weer vertrouwen krijgen dat er iets gedaan kan worden aan de leefbaarheid in hun wijk.”

Actie

Maar hoe dan? Voor het VBT is het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de bewoners. Vervolgens gaan ze samen met hen aan de slag. Marjolein: “Dus daar moet wel een kanteling plaats vinden. We hebben de mensen uit de wijk echt nodig om samen tot een oplossing te komen.” Op 7 juli kunnen bewoners naar het Trefcentrum komen. “We willen dan kleine werkgroepjes maken van mensen die iets voor de leefbaarheid willen betekenen. Dat hoeft niet heel groots te zijn. Een whatsapp-groep starten met de buurt kan al helpen. Of samen het groenbeheer in de straat aanpakken. Hier is ook budget voor beschikbaar om bijvoorbeeld plantjes te kopen. In enkele straten staan al plantjes in de boomspiegels en dat heeft een positieve invloed op het aanzien van de straat.”

Sociale buurt

De saamhorigheid werd ook geregeld door de bewoners genoemd. “Wittevrouwenveld is van oudsher een hele sociale volkswijk, waar de mensen ’s avonds gezellig samen voor het huis zitten. Maar er is veel veranderd. Dat noemen de mensen die ik heb gesproken ook vaak. Het is niet meer zoals vroeger, zeggen ze dan. Oude en nieuwe bewoners mengen niet altijd gemakkelijk” vertelt Marjolein. De overlast van de jeugd bestaat vooral uit het hard rijden met scooters en hufterig gedrag. “Iemand die stevig in zijn schoenen staat, spreekt zo iemand wel aan. Maar een oudere dame durft dat niet. En alleen ’s avonds over straat lopen door de wijk is ook niet voor iedereen zo vanzelfsprekend.”

Vervolg

Marjolein hoopt dat er veel bewoners naar de bijeenkomst van 7 juli komen. “We willen echt samen met de mensen van Wittevrouwenveld aan de slag. We zijn samen verantwoordelijk. Het VBT kan alleen samen met buurtbewoners de leefbaarheid aanpakken. Zonder buurtbewoners die zich willen inzetten voor hun straat, zal er niet veel veranderen.”